Josemaría Escrivá Obras
269

W zwizku z tym rozwamy epizod, ktry ukazuje wspania gorliwo apostolsk pierwszych chrzecijan. Nie mino jeszcze wier wieku od Wniebowstpienia Chrystusa, a ju w wielu miastach i wioskach szerzya si wie o Nim. Do Efezu przybywa czowiek zwany Apollosem, czowiek uczony i znajcy wietnie Pisma. Zna on ju drog Pask, przemawia z wielkim zapaem i naucza dokadnie tego, co dotyczyo Jezusa, znajc tylko chrzest Janowy.

W mylach tego czowieka pojawio si ju wiato Chrystusa. Sysza o Nim i gosi Go innym. Lecz pozostao mu jeszcze nieco drogi do przebycia, by gbiej pozna Chrystusa, doj do peni wiary i prawdziwie Pana umiowa. Jego sw sucha pewne maestwo, Akwila i Pryscyla, oboje chrzecijanie; i nie pozostaj bierni i obojtni. Nie pomyleli sobie: Ten wie ju dosy. Nie do nas naley jeszcze go poucza. W tych ludziach bya rzeczywicie arliwo apostolska, podeszli wic do Apollosa, zabrali go z sob i wyoyli mu dokadnie drog Bo.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny