Josemaría Escrivá Obras
267

Reszta uczniw dobia odzi, cignc za sob sie z rybami. Od brzegu bowiem nie byo daleko — tylko okoo dwustu okci. Natychmiast skadaj pow u stp Pana, bowiem naley do Niego. Pynie std dla nas nauka, e dusze nale do Boga, nikt na ziemi nie ma prawa uwaa je za sw wasno; i e apostolstwo w Kociele — goszenie i rzeczywisto zbawienia — nie zasadza si na niczyim prestiu lecz na asce Boej.

Jezus trzykrotnie stawia Piotrowi pytanie, jak gdyby chcia da mu trzykrotn szans naprawy niedawnego trzykrotnego zaparcia si. Piotr wycign ju wnioski z gorzkiego dowiadczenia wasnej ndzy. wiadom swojej saboci, wie jak nierozwane jest dawanie pochopnych przyrzecze. Dlatego zdaje si cakowicie na Chrystusa. Panie, Ty wiesz, e Ci kocham. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, e Ci kocham. A co odpowiada Jezus? Pa baranki moje, pa owce moje. Nie twoje, nie wasze, lecz moje! On bowiem stworzy czowieka, On go odkupi, On wykupi kad dusz, co do jednej, za cen — powtarzam — swojej Krwi.

Kiedy w V wieku donatyci atakowali Koci, twierdzili, e wity Augustyn nie moe wyznawa i gosi prawdy, poniewa by wielkim grzesznikiem. wity Augustyn podpowiada swoim braciom w wierze, jak maj da na to odpowied: Augustyn jest biskupem Kocioa katolickiego; dwiga swe brzemi, z ktrego zda spraw Bogu. Poznaem go wrd ludzi dobrych. Jeeli jest zym czowiekiem, to dobrze o tym wie; ale nawet jeeli jest dobrym czowiekiem, to nie w nim pokadam nadziej, poniewa pierwsz rzecz, ktrej nauczyem si w Kociele katolickim, jest to, by nie pokada nadziei w adnym czowieku.

Nie prowadzimy naszego apostolstwa. Gdyby tak byo, co mielibymy do powiedzenia? Prowadzimy apostolstwo Chrystusowe, poniewa Bg tego chce, poniewa tak nam przykaza: Idcie na cay wiat i gocie Ewangeli. Nasze s bdy; owoce — Pana.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny