Josemaría Escrivá Obras
263

Ustawicznie wskazywaem w swoim nauczaniu na t nadprzyrodzon i ludzk moliwo, ktrej nasz Ojciec Bg uycza swoim dzieciom: uczestniczenia w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Z radoci znalazem t nauk w tekstach Ojcw Kocioa. wity Grzegorz Wielki stwierdza: Chrzecijanie uwalniaj ludzi od ww, gdy wykorzeniaj zo z ich serc, zachcajc do dobra... Kad swe rce na chorych i uzdrawiaj ich, kiedy widzc, e ich blini sabnie w dobrym dziele, nios mu rnego rodzaju pomoc, umacniajc go swym przykadem. Cuda te s tym wiksze, e dokonuj si w dziedzinie duchowej, nios ycie nie dla ciaa, ale dla dusz. Rwnie wy, jeeli tylko bdziecie chcieli, bdziecie mogli z pomoc Bo czyni takie cuda.

Bg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Jest to wezwanie zwrcone do nas i nakadajce na nas odpowiedzialno, ktr podj musi kady. Koci nie jest gronem zamknitym tylko dla uprzywilejowanych. Czyby wielki Koci by tylko ma czstk ziemi? Wielkim Kocioem jest cay wiat. Tak napisa wity Augustyn i doda: Dokdkolwiek by si uda, jest tam Chrystus. Otrzymae w dziedzictwo krace ziemi; chod, obejmijmy j w posiadanie. Czy pamitacie, jak wyglday sieci? Byy tak przepenione, e ju nie moga si w nich zmieci adna ryba. Bg oczekuje gorco, e Jego dom si wypeni; jest Ojcem i lubi by otoczony wszystkimi swymi dziemi.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny