Josemaría Escrivá Obras
262

To samo dotyczy nas. Jeli codziennie bdziemy walczy o wito, kady z nas zgodnie z wasn sytuacj w wiecie i poprzez wasn prac zawodow, w naszym yciu codziennym, omielam si zapewni, e Pan uczyni nas narzdziami zdolnymi do czynienia cudw i, jeli to byoby konieczne, do tych nadzwyczajnych cudw. Bdziemy przywraca wzrok ociemniaym. Kt z nas nie mgby opowiedzie licznych przykadw, jak to czowiek lepy prawie od urodzenia, odzyskuje cay blask wiata Chrystusowego? Inni byli gusi, a jeszcze inni niemi, i nie mogli sysze albo wypowiada sw jako dzieci Boe... I oczycili swoje zmysy, i sysz, i mwi, ju jako ludzie, a nie jako zwierzta. In nomine Jesu! W imi Jezusa Jego Apostoowie przywracaj wadz poruszania si chromemu, niezdolnemu do adnej poytecznej czynnoci. Inny leniuch, zna swe obowizki, ale ich nie wypenia... I do niego odnosi si sowo: W imi Paskie, surge et ambula!, wsta i chod.

Inny, ju zmary, rozkadajcy si, cuchncy trupem, usysza gos Boy, tak jak i syn wdowy z miasteczka Naim: Modziecze, tobie mwi, wsta! Bdziemy czyni cuda jak Chrystus, jak Apostoowie. Moe takie cuda dokonay si w tobie samym i we mnie. Moe bylimy lepi, albo gusi, albo sparaliowani; moe cuchnlimy jak trup, i sowo Paskie wynioso nas z dou. Jeeli kochamy Chrystusa, jeeli szczerze Go naladujemy, jeli nie szukamy siebie, tylko Jego, to w Jego imi bdziemy mogli przekaza innym darmo to, co sami darmo otrzymalimy.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny