Josemaría Escrivá Obras
26

Nigdy nie bdziemy w stanie zrozumie do koca wolnoci Jezusa Chrystusa, ktra jest niezmierzona — nieskoczona — tak jak Jego mio. Ale najdroszy skarb Jego wspaniaomylnej ofiary caopalnej winien nas skoni do refleksji: Dlaczego, Panie, dae mi ten przywilej, dziki ktremu jestem zdolny i za Tob, ale take obrazi Ciebie? W ten sposb uczymy si docenia waciwe korzystanie z wolnoci, kiedy wprzgnita jest w sub dobru, ale take rozpoznawa bdne jej ukierunkowanie, kiedy cieszcy si ni czowiek zapomina si i odwraca od Najwyszej Mioci. Wolno osobista, ktrej broni i bd broni ze wszystkich swoich si, kae mi z penym przekonaniem i z ca wiadomoci wasnej saboci postawi pytanie: Czego oczekujesz ode mnie, Panie, abym to dobrowolnie speni?

Odpowiada nam sam Chrystus: Veritas liberabit vos; prawda was wyzwoli. Jaka to prawda, ktra zapocztkowuje i wypenia w caym naszym yciu drog wolnoci? Przedstawi j wam z radoci i pewnoci pochodzc z wizi midzy Bogiem a Jego stworzeniem: jest to wiadomo, e wyszlimy z rk Boga, e jestemy przedmiotem szczeglnej mioci Trjcy Przenajwitszej, e jestemy dziemi tak wielkiego Ojca. Prosz Naszego Pana o to, aby nam pomg zdecydowanie wzi sobie to do serca, radowa si tym kadego dnia: wwczas bdziemy postpowa jako ludzie wolni. Nie zapominajcie o tym, e kto nie widzi w sobie dziecka Boego, ten nie pozna najgbszej prawdy o sobie, a w jego postpowaniu brak jest opanowania i godnoci waciwych tym, ktrzy miuj Pana ponad wszystko.

Dajcie si przekona, e aby zdoby niebo, musimy zaangaowa si w sposb wolny, moc penej, staej i dobrowolnej decyzji. Wolno jednak sama z siebie nie wystarczy: potrzebuje busoli wskazujcej kierunek. Dusza nie moe i naprzd bez kogo, kto ni kieruje; dlatego wanie zostaa odkupiona, aby moga mie za Krla Chrystusa, ktrego jarzmo jest sodkie a brzemi lekkie (Mt 11, 30), a nie diaba, ktrego wadza jest przytaczajca.

Odrzucie zwodzenie tych, ktrzy zadowalaj si patetycznymi okrzykami: wolno, wolno! Czsto w tym wanie woaniu tai si tragiczna niewola: gdy wybr opowiadajcy si za bdem nie przynosi wolnoci; jedynym wyzwolicielem jest Chrystus, gdy tylko On jest Drog, Prawd i yciem.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny