Josemaría Escrivá Obras
258

Jeeli w duchu nadprzyrodzonym zastanowimy si nad sowami witego Pawa, zrozumiemy, e nie mamy innego wyjcia jak tylko prac w subie wszystkim ludziom. Co innego byoby egoizmem. Jeli na nasze ycie popatrzymy z pokor, jasno dostrzeemy, e oprcz aski wiary Pan da nam rne talenty i umiejtnoci. Kady z nas jest niepowtarzalny. Ojciec nasz stworzy nas kadego z osobna i obdarzy swe dzieci rnymi darami. Musimy te talenty, te umiejtnoci postawi na sub wszystkim: wykorzysta te dary Boe jako narzdzia pomocne innym do odkrycia Chrystusa.

Nie wyobraajcie sobie, e to pragnienie pomagania innym jest jakim dodatkiem, jak ornamentaln ozdob naszego ycia chrzecijaskiego. Jeeli drode nie sfermentuj, pjd na marne. Drode mog zanikn dwojako: albo oywiajc rosnce ciasto, albo marnujc si jako ofiara egoizmu i bezskutecznoci. Nie czynimy aski Panu Bogu, kiedy dajemy Go pozna innym: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, e gosz Ewangeli. wiadom jestem cicego na mnie obowizku, naoonego przez Jezusa Chrystusa. Biada mi, gdybym nie gosi Ewangelii!

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny