Josemaría Escrivá Obras
256

Powoanie chrzecijaskie, owo osobiste, zwrcone ku nam wezwanie Pana, prowadzi nas do zjednoczenia si z Nim. Nie naley jednak zapomina, e Chrystus przyszed na ziemi, aby odkupi wszystkich ludzi, poniewa Bg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Nie ma takiej duszy, ktra by nie interesowaa Chrystusa. Kad odkupi za cen wasnej Krwi.

Kiedy rozmylam nad tymi prawdami, przychodzi mi na myl rozmowa pomidzy Apostoami a Nauczycielem na chwil przed cudem rozmnoenia chleba. Sza za Jezusem wielka rzesza ludzi. Pan nasz podnosi oczy i pyta Filipa: Skd kupimy chleba, aby oni si posilili? Po szybkim przeliczeniu Filip odpowiada: Za dwiecie denarw nie wystarczy chleba, aby kady z nich mg cho troch otrzyma. Nie maj tyle pienidzy; musz co zaimprowizowa. Jeden z uczniw Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzek do Niego: "Jest tu jeden chopiec, ktry ma pi chlebw jczmiennych i dwie ryby, lecz c to jest dla tak wielu?”

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny