Josemaría Escrivá Obras
252

Zauwacie ponadto, e nikt nie jest wolny od skonnoci do naladowania innych. wiadomie czy podwiadomie zmierzamy do naladowania drugich. Czy mamy zatem odrzuci wezwanie do naladowania Jezusa? Kady dy do stopniowego utosamiania si z tym, kogo podziwia, z wzorcem wykutym dla siebie. Nasz sposb postpowania zaley od tego, jaki przyjlimy idea. Naszym nauczycielem jest Chrystus — Syn Boy, druga Osoba Trjcy Przenajwitszej. Naladujc Chrystusa osigamy przedziwn moliwo uczestniczenia w tym nurcie mioci, ktry jest treci tajemnicy Boga Trjjedynego.

Jeeli czasami nie czujecie si na siach, by i ladami Jezusa Chrystusa, rozmawiajcie przyjanie z tymi, ktrzy znali Go z bliska, kiedy przebywa na ziemi. Na pierwszym miejscu z Maryj, ktra Go nam przyniosa, a take z Apostoami. A wrd tych, ktrzy przybyli, aby odda pokon Bogu w czasie wita, byli te niektrzy Grecy. Oni wic przystpili do Filipa, pochodzcego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mwic: "Panie, chcemy ujrze Jezusa”. Filip poszed i powiedzia Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. Czy nie jest to dla nas zacht? Owi cudzoziemcy nie odwaaj si sami stan przed Nauczycielem, szukaj wic ordownika.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny