Josemaría Escrivá Obras
25

Zastanwcie si teraz nad tym podniosym momentem, w ktrym Archanio Gabriel zwiastuje Najwitszej Maryi Pannie zamys Najwyszego. Matka Nasza sucha i pyta, aby peniej zrozumie to, czego domaga si od Niej Pan; po czym daje zdecydowan odpowied: fiat! — niech mi si stanie wedug sowa twego! Jest to owoc najwyszej wolnoci: wolnoci opowiedzenia si za Bogiem.

We wszystkich tajemnicach naszej wiary katolickiej rozbrzmiewa w hymn wolnoci. Trjca Przenajwitsza powouje do istnienia wiat i czowieka z wolnego porywu mioci. Wiekuiste Sowo zstpuje z nieba i przyjmuje ciao z owym wspaniaym znamieniem wolnoci, jakim jest poddanie si Bogu: Oto id — w zwoju ksigi napisano o Mnie — abym spenia wol Twoj, Boe . Kiedy nadchodzi godzina wyznaczona przez Boga na wybawienie ludzkoci z niewoli grzechu, widzimy Jezusa Chrystusa w Getsemani, jak bolenie cierpi, a wypywa ze krwawy pot, jak z poddaniem skada siebie na ofiar, ktrej domaga si Ojciec: Jak baranek na rze prowadzony, jak owca niema wobec strzygcych j. Zapowiedzia ju to swoim uczniom w jednej z tych rozmw, podczas ktrych otwiera swoje Serce po to, aby ci, ktrzy Go kochaj, wiedzieli, e On jest Drog — nie ma innej, aby zbliy si do Ojca: Dlatego miuje Mnie Ojciec, bo Ja ycie moje oddaj, aby je potem znw odzyska. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaj. Mam moc je odda i mam moc znw je odzyska.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny