Josemaría Escrivá Obras
249

Niechaj w cigu naszego dnia nie brakuje chwil powiconych w sposb specjalny zwrceniu si ku Bogu, wzniesieniu ku Niemu naszych myli, kiedy na naszych ustach nie musz nawet pojawia si sowa, poniewa wypiewuje je nasze serce. Powimy tej pobonej praktyce dostateczn ilo czasu; jeeli to moliwe, o staej godzinie w cigu dnia — przed Tabernakulum, blisko Tego, ktry w nim zamkn si dla nas z Mioci, a jeli to nie jest moliwe, moemy modli si wszdzie, poniewa Bg jest w sposb niewysowiony obecny w duszy pozostajcej w asce. Radz ci jednak, o ile to tylko moliwe, i do oratorium — umylnie nie uywam tu sowa "kaplica”, eby w sposb janiejszy podkreli, i nie chodzi tu o miejsce do uroczystych ceremonii, lecz o wzniesienie duszy w skupieniu i arliwoci do nieba z przekonaniem, e Jezus Chrystus nas widzi, syszy, oczekuje i z Tabernakulum — gdzie jest w sposb rzeczywisty obecny, ukryty pod sakramentalnymi postaciami — przewodzi naszemu spotkaniu z Nim.

Kady z was, jeli zechce, znajdzie waciwy dla siebie sposb rozmowy z Bogiem. Nie lubi mwi o metodach ani formuach, gdy nigdy nie byem zwolennikiem nakadania gorsetw. Staraem si zachca wszystkich, by zbliali si do Pana, szanujc kadego czowieka takim, jakim jest, z jego indywidualnoci. Procie Go, by wprowadzi swe zamierzenia w nasze ycie. Nie tylko do naszych myli, lecz w gb serc i caej naszej dziaalnoci. Zapewniam was, e w ten sposb zaoszczdzicie sobie wielu rozczarowa i smutkw spowodowanych egoizmem, poczujecie si na siach, by szerzy dobro w swoim otoczeniu. Ile przeciwnoci znika, kiedy powierzamy si cakowicie w rce Boga, ktry nigdy nas nie opuszcza! W rny sposb przejawia si ta mio Jezusa do swoich: do kalekich, chorych... On zapytuje: Co ci boli? Odpowiadamy: Boli mnie... I natychmiast przychodzi wiato, albo przynajmniej pogodzenie i pokj.

Kiedy zachcam ci do tych poufnych spotka z Nauczycielem, mam na myli w sposb szczeglny twoje osobiste trudnoci. Wikszo trudnoci na drodze do naszego szczcia rodzi si z bardziej lub mniej ukrytej pychy. Uwaamy samych siebie za ludzi szczeglnie wartociowych i uzdolnionych, a kiedy inni tak nie sdz, czujemy si upokorzeni. Jest to dobra okazja, by uciec si do modlitwy z myl o wewntrznej przemianie, z przekonaniem, e nigdy nie jest za pno na zmian kierunku. Trzeba jednak zacz t przemian moliwie jak najrychlej.

Dziki modlitwie przy pomocy aski Boej pycha zamieni si w pokor. Wwczas budzi si w duszy prawdziwa rado nawet wtedy, kiedy na skrzydach spostrzegamy cigle boto naszej ndzy. Pniej, dziki umartwieniom to boto odpadnie i bdziemy mogli wznie si wysoko podtrzymywani sprzyjajcym wiatrem miosierdzia Boego.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny