Josemaría Escrivá Obras
24

Uznajemy z wdzicznoci, poniewa rozumiemy szczcie, do ktrego jestemy przeznaczeni, e wszystkie stworzenia zostay powoane do istnienia z nicoci przez Boga i dla Boga: my, ludzie, stworzenia rozumne, chocia tak czsto tracimy rozum, i stworzenia nierozumne, te ktre biegaj po powierzchni ziemi lub mieszkaj w morskich gbinach czy te szybuj po bkicie nieba, wzbijajc si a ku socu. Ale spord tej cudownej rnorodnoci stworze jedynie my, ludzie — nie mwi tutaj o anioach — zdolni jestemy zjednoczy si w wolnoci z naszym Stwrc. Moemy odda nalen Mu jako Stwrcy wszechrzeczy chwa, albo Mu jej odmwi.

Ta moliwo tworzy wiatocie ludzkiej wolnoci. Pan zaprasza nas, pobudza nas — poniewa czule nas kocha! — do wyboru dobra. Patrz! Kad dzi przed tob ycie i szczcie, mier i nieszczcie. Ja dzi nakazuj ci miowa Pana Boga twego i chodzi Jego drogami, penic Jego polecenia, prawa i nakazy, aby y i mnoy si ... Wybierajcie wic ycie, abycie yli.

Zechciej pomyle — ja czyni wasny rachunek sumienia tak samo — czy swj wybr na rzecz ycia podtrzymujesz niezmiennie i stanowczo? Czy syszc peen mioci gos Boga, wzywajcy ci do witoci, idziesz za nim? Zwrmy spojrzenie ku Jezusowi przemawiajcemu do ludzi po miastach i wsiach Palestyny. Nie chce si narzuca. Jeli chcesz by doskonay... — powiada do bogatego modzieca. w modzieniec nie przyj zaproszenia i opowiada Ewangelia, e abiit tristis, e odszed zasmucony. Dlatego kiedy nazwaem go smutnym ptakiem: straci rado, poniewa odmwi oddania swojej wolnoci Bogu.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny