Josemaría Escrivá Obras
233

Jeden z pierwszych przejaww mioci polega na wprowadzeniu duszy na drog pokory. Kiedy szczerze uwaamy si za nic; kiedy uznajemy, e bez Boej pomocy jestemy sabsi od najmarniejszego ze stworze; kiedy uwaamy si za zdolnych do wszelkich bdw i okropnoci; kiedy uwiadamy sobie nasz grzeszno, aczkolwiek usilnie walczymy z wszelkimi niewiernociami — to jak wwczas moemy le myle o innych? Jak moemy ywi w sercu fanatyzm, nietolerancj, pych?

Pokora prowadzi nas jak za rk ku takiej formie traktowania bliniego, ktra jest najlepsza: ku rozumieniu wszystkich, akceptacji wszystkich, wybaczaniu wszystkim; zwalczaniu podziaw i barier; sueniu — zawsze! — za narzdzie jednoci. Nie na prno tkwi gboko w czowieku denie do pokoju, do jednoci z innymi, do wzajemnego poszanowania praw osoby ludzkiej. Std prosty wzgld na drugich mona zamieni w braterstwo. I tu ujawnia si co z tego, co w czowieku najcenniejsze: skoro wszyscy jestemy dziemi Boymi, to braterstwo nie jest czczym frazesem ani utopi: jawi si jako cel trudny, lecz moliwy do realizacji.

Wobec wszystkich cynikw, sceptykw, obojtnych, tych, ktrzy wasne tchrzostwo przeksztacili w yciow zasad, my chrzecijanie winnimy udowodni, e taka mio jest moliwa. Moe to by czasem trudne, poniewa czowiek zosta stworzony jako istota wolna i od niego zaley, czy w bezsensownym rozgoryczeniu bdzie si przeciwstawia Bogu: ale to jest moliwe i realne. Takie postpowanie jest konsekwencj mioci Boej i mioci do Boga. Jeeli ty i ja kochamy, Jezus Chrystus take kocha. I wwczas rozumiemy gbiej owocno cierpienia, powicenia i bezinteresownego oddania si w codziennym obcowaniu z ludmi.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny