Josemaría Escrivá Obras
232

Upodobaem sobie sowa Ducha witego wypowiedziane ustami proroka Izajasza: Discite benefacere, uczcie si czyni dobrze. Rad t stosuj zwykle w odniesieniu do rnych aspektw naszej walki wewntrznej, gdy nigdy nie moemy uwaa naszego ycia chrzecijaskiego za dokoczone, bowiem wzrastanie w cnotach jest owocem wytrwaej codziennej pracy nad sob.

Jak zdobywamy umiejtnoci w codziennym yciu? Najpierw pytamy, jaki cel chcemy osign i jakie rodki s do tego potrzebne. Nastpnie wytrwale je stosujemy, a stan si silnym i gboko zakorzenionym nawykiem, a osigniemy poprzez stae wiczenie biego i rutyn. Osignwszy to, odkrywamy inne rzeczy, nowe, nieznane dotd aspekty, stanowice bodziec do dalszej pracy.

Mio bliniego jest wyrazem mioci do Boga. Dlatego te starajc si wzrasta w tej cnocie nie moemy stawia sobie adnych granic. Jedynie moliw miar mioci do Boga jest mio bez miary. Po pierwsze dlatego, e nigdy nie zdoamy podzikowa Mu dostatecznie za to, co dla nas uczyni; po drugie, poniewa mio Boga do swych stworze objawia si wanie w ten sposb: obficie, bez miary i bez granic.

W Kazaniu na Grze Jezus naucza swego przykazania mioci wszystkich gotowych do suchania z otwartym sercem. Na kocu, podsumowujc niejako, mwi: Miujcie waszych nieprzyjaci, czycie dobrze i poyczajcie, niczego si za to nie spodziewajc. A wasza nagroda bdzie wielka, i bdziecie synami Najwyszego; poniewa On jest dobry dla niewdzicznych i zych. Bdcie miosierni, jak Ojciec wasz jest miosierny.

Miosierdzie jest czym wicej anieli zwykym wspczuciem. Miosierdzie to bezmiar mioci, ktra rwnoczenie pociga za sob bezmiar sprawiedliwoci. Miosierdzie oznacza ywe czue serce, wypenione mocn, ofiarn i hojn mioci. wity Pawe tak j wychwala w swoim hymnie: Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci, nie szuka poklasku, nie unosi si pych; nie dopuszcza si bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego; nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny