Josemaría Escrivá Obras
229

Mio nie jest naszym wasnym tworem, jest ona nam wlana przez ask Bo, poniewa On sam nas umiowa. Powinnimy przepoi si t przepikn prawd, e jeli moemy miowa Boga, to tylko dlatego, e On nas umiowa. Ty i ja jestemy w stanie rozlewa t mio wokoo, gdy zostalimy zrodzeni do wiary przez mio Ojca do nas. Procie wytrwale Pana o ten skarb, t nadprzyrodzon cnot mioci, tak bymy mogli j praktykowa a do najdrobniejszego szczegu.

My chrzecijanie czsto nie potrafilimy odwzajemni tego daru; czasami pomniejszalimy go, jak gdyby mona go byo ograniczy do bezdusznej, mechanicznie traktowanej jamuny; albo te sprowadzalimy go do bardziej lub mniej formalnej akcji dobroczynnej. To wypaczenie dobrze wyraa pena rezygnacji skarga pewnej chorej: Tak, tu pielgnuje si mnie z mioci bliniego, ale moja matka troszczya si o mnie z serca. Mio, ktra rodzi si z Serca Jezusa nie pozwala na takie rnicowanie.

Abycie mogli dobrze przyswoi sobie t prawd, tysickrotnie uywaem tego samego obrazu: nie posiadamy jednego serca, aby kocha Boga, a drugiego, aby kocha stworzenia, tym naszym biednym cielesnym sercem kochamy mioci ludzk, ktra, jeeli jest zjednoczona z mioci Chrystusow, jest rwnie nadprzyrodzona. Tak wanie a nie inn mio mamy pielgnowa w duszy, mio, ktra musi w nas wzrasta i ktra pozwoli nam odkry w blinich obraz naszego Pana.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny