Josemaría Escrivá Obras
228

Czy nie wzrusza was to, e Aposto Jan, ju jako starzec, wiksz cz jednego ze swoich listw powica wezwaniu nas, bymy postpowali zgodnie z Bo nauk mioci? Mio, ktra winna panowa midzy chrzecijanami, pochodzi od Boga, ktry jest Mioci. Umiowani, miujmy si wzajemnie, poniewa mio jest z Boga, a kady, kto miuje, narodzi si z Boga i zna Boga. Kto nie miuje, nie zna Boga, bo Bg jest mioci. Koncentruje si na mioci braterskiej, poniewa przez Chrystusa stalimy si dziemi Boymi: Popatrzcie, jak mioci obdarzy nas Ojciec: zostalimy nazwani dziemi Boymi i rzeczywicie nimi jestemy.

Przemawia mocno nam do sumienia, abymy si stali wraliwsi na ask Bo, podkrelajc, e otrzymalimy wspaniay dowd mioci Ojca do ludzi: W tym objawia si mio Boga ku nam, e zesa Syna swego Jednorodzonego na wiat, abymy ycie mieli dziki Niemu. To Pan podj inicjatyw wychodzc naprzeciw nam. Da nam swj przykad po to, abymy wraz z Nim suyli innym ludziom, abymy — lubi to powtarza — kadli wspaniaomylnie nasze serce na ziemi tak, aby inni mogli po nim lekko stpa i eby w ten sposb ich walka staa si lejsza. Winnimy tak postpowa, poniewa stalimy si dziemi jednego Ojca, tego Ojca, ktry nie waha si wyda za nas swego umiowanego Syna.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny