Josemaría Escrivá Obras
224

Pan nasz Jezus Chrystus wcieli si i przyj natur ludzk, by ukaza si ludzkoci jako wzr wszystkich cnt. Uczcie si ode Mnie — wzywa — bo jestem cichy i pokorny sercem.

Pniej jednak, kiedy tumaczy Apostoom znak, po jakim bdzie si ich rozpoznawa jako chrzecijan, nie powiada: poznaj was po tym, e bdziecie pokorni. On jest czystoci sam, Barankiem niepokalanym. Nic nie mogo splami Jego doskonaej, nieskazitelnej witoci . Nie mwi jednak: po tym poznaj, ecie uczniami moimi, bo jestecie czyci i nieskalani.

Przeszed przez ten wiat w cakowitym oderwaniu od dbr ziemskich. On, ktry jest Stwrc i Panem caego wszechwiata, nie mia nawet miejsca, gdzie mgby skoni gow. A jednak nie powiedzia: Po tym poznaj, e jestecie moimi uczniami, bo nie przywizalicie si do bogactw. Czterdzieci dni i nocy spdza na pustyni w najsurowszym pocie, zanim powici si goszeniu Ewangelii. I tak samo nie twierdzi: po tym poznaj, e suycie Bogu, poniewa nie jestecie arokami i pijakami.

Cech, ktra wyrnia Apostow i autentycznych chrzecijan wszech czasw, jest, jak syszelimy, mio: po tym — wanie po tym! — poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajemnie miowali.

Wydaje mi si wic naturalne, e dzieci Boe, podobnie jak teraz ciebie i mnie, porusza zawsze ten wymg Nauczyciela. Pan nie ustanawia jako dowodu wiernoci swoich uczniw niesychanych cudw, chocia udzieli im mocy dokonywania ich w Duchu witym. Co im powiada? Po tym poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajmnie miowali.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny