Josemaría Escrivá Obras
223

Ale Panie, dlaczego to przykazanie nazywasz nowym? Przecie dopiero co syszelimy, e mio bliniego bya nakazana ju w Starym Testamencie. A nadto — jak wiemy — ju na pocztku swego ycia publicznego Jezus ten wymg poszerzy z Bosk szczodrobliwoci: Syszelicie, e powiedziano: Bdziesz miowa swego bliniego a nieprzyjaciela swego bdziesz nienawidzi. A Ja wam powiadam: Miujcie waszych nieprzyjaci i mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj.

Panie, pozwl wic, e Ci jeszcze raz zapytamy: dlaczego nadal to przykazanie nazywasz nowym? Owej nocy, zaledwie na kilka godzin przedtem, zanim ofiarowae si na krzyu, podczas zayej rozmowy z tymi, ktrzy — pomimo swoich saboci i ndzy, podobnych naszym — towarzyszyli Ci do Jerozolimy, objawie nam niezrwnan miar mioci: jak Ja was umiowaem. Jake mogli nie zrozumie Ci apostoowie, skoro byli wiadkami Twojej niezgbionej mioci!

Ordzie i przykad Nauczyciela s jasne i wyrane. Swoje nauczanie potwierdzi czynami. A jednak musz myle nieraz, e po dwudziestu wiekach nadal jest to przykazanie nowe, gdy bardzo mao ludzi starao si je urzeczywistni, a reszta ludzi — wikszo — wolaa i woli je ignorowa. Ich wybujay egoizm podsuwa im wniosek: po co jeszcze wicej komplikacji, wystarczy mi wasnych kopotw.

Taka postawa nie moe mie miejsca wrd chrzecijan. Jeeli wyznajemy wiar w Chrystusa, jeeli naprawd nasz ambicj jest stpanie po wyranych ladach Chrystusowych, nie moemy poprzesta na tym, e jedynie unikamy czynienia innym tego, czego sami chcielibymy unikn. Moe to ju wiele, ale to jeszcze za mao, gdy pomylimy, e miar naszej mioci ma by postpowanie Jezusa. A On nie przedstawia nam tej normy postpowania jako jakiego odlegego celu, jako ukoronowania walki caego ycia. Jest to, ma to by — co podkrelam, aby to sobie przeoy na konkretne postanowienia — punktem wyjcia, gdy Pan nasz stawia to jako znak rozpoznawczy: Po tym wszyscy poznaj, ecie uczniami moimi.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny