Josemaría Escrivá Obras
222

Wmieszany w tum, jeden z owych uczonych w Pimie, ktrzy w jaowej kazuistyce tak zagmatwali nauki objawione Mojeszowi, e sami ju nie potrafili ich zrozumie, postawi Panu pytanie. Jezus otwiera swe boskie usta, by odpowiedzie owemu doktorowi prawa i odpowiada mu powoli, z namysem, z przekonaniem kogo, kto zna do gbi to, o czym mwi: Bdziesz miowa Pana Boga swego caym swoim sercem, ca swoj dusz i caym swoim umysem. To jest najwiksze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Bdziesz miowa swego bliniego jak siebie samego. Na tych dwch przykazaniach opiera si cae Prawo i Prorocy.

Przypatrzcie si teraz Nauczycielowi wraz z uczniami w zaciszu Wieczernika. Zblia si godzina Jego mki. Otaczaj Go ci, ktrych umiowa. Serce Jezusa ponie niewypowiedzian mioci: Przykazanie nowe daj wam — mwi — abycie si wzajemnie miowali, tak jak Ja was umiowaem; ebycie i wy tak si miowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajemnie miowali.

Jeli chcecie bardziej zbliy si do Pana dziki lekturze Ewangelii witej, radz wam zawsze, abycie sprbowali przeywa poszczeglne sceny jako jeszcze jedna z uczestniczcych w nich postaci. W ten sposb — a znam wielu zwykych i przecitnych ludzi, ktrzy tak to wanie przeywaj — utosamicie si z Mari zasuchan w sowa Jezusa, albo jak Marta odwaycie si przedstawi Mu szczerze swoje najdrobniejsze nawet niepokoje.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny