Josemaría Escrivá Obras
219

Ta walka dziecka Boego nie moe by naznaczona smutkiem wyrzecze, ponur rezygnacj, brakiem radoci. Jest to walka kochajcego, ktry kiedy pracuje i kiedy odpoczywa, kiedy cieszy si i kiedy cierpi, trwa myl przy umiowanej osobie i dla niej chtnie znosi wszelkie trudnoci. A gdy chodzi o nas, Bg — powtarzam to raz jeszcze — nigdy nie przegrywa bitw, tote trwajc przy Nim bdziemy zawsze zwycizcami. Wiem z dowiadczenia, e jeeli wiernie wypeniam Jego nakazy, to pozwala mi lee na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz: orzewia moj dusz. Wiedzie mnie po waciwych ciekach, przez wzgld na swoje imi. Chociabym chodzi ciemn dolin, za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn. Twj kij i Twoja laska s tym, co mnie pociesza.

W walkach duchowych strategia polega nieraz na przeczekaniu, na stosowaniu odpowiedniego lekarstwa, z cierpliwoci, z uporem. Wzbudzajcie czciej akty nadziei. Pamitajcie o tym, e w swoim yciu wewntrznym bdziecie ponosi klski i bdziecie doznawa potkni — oby Bg sprawi, by nie byy znaczne! — gdy nikt nie jest wolny od tych kopotw. Ale Pan, ktry jest wszechmocny i miosierny, uycza nam odpowiednich rodkw do osignicia zwycistwa. Wystarczy, jak wspomniaem wczeniej, wykorzysta je i by zdecydowanym zaczyna cigle od nowa.

Przystpujcie co tydzie — i zawsze, kiedy zajdzie potrzeba, jednake bez poddawania si skrupuom — do witego sakramentu pokuty, sakramentu Boego przebaczenia. Przyobleczeni w ask, przejdziemy przez gry strom ciek wypeniania obowizkw chrzecijanina. Wykorzystujc z dobr wol dane nam rodki i proszc Pana, by obdarzy nas coraz silniejsz nadziej, posidziemy promieniujc rado tych, ktrzy s wiadomi swego synostwa Boego: Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? Bdmy optymistami! Moc nadziei walczmy, by niweczy zo szerzone przez siewcw nienawici. Odkryjmy wiat w nowej, radosnej perspektywie. Pikny i czysty wyszed on z rk Boych, a jeli zdolni bdziemy do szczerej skruchy, przywrcimy go w pierwotnej piknoci Bogu.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny