Josemaría Escrivá Obras
218

Cnota nadziei — pewno, e Bg nami kieruje w swej opatrznociowej wszechmocy, dajc nam niezbdne rodki — mwi nam o staej dobroci Boga wobec ludzi, wobec ciebie, wobec mnie. Bg zawsze jest gotw sucha, gdy suchanie nigdy Go nie mczy. Interesuj Go twoje radoci, twoje sukcesy, twoja mio, a take twoje kopoty, twoje cierpienia, twoje niepowodzenia. Dlatego nie pokadaj w Nim nadziei jedynie w swej saboci; zwracaj si do swego Ojca Niebieskiego w okolicznociach korzystnych i niesprzyjajcych, uciekajc si nieustannie pod Jego opiek. Nie trzeba do tego wielkiej pokory, by uzna, e jestemy nicoci, caym szeregiem zer; a przecie ta wiadomo zamienia si w niezwycion si, jeli te wszystkie nasze zera poprzedza Chrystus: jake niezmierna liczba wtedy powstaje! Pan wiatem i zbawieniem moim: kog mam si lka?.

Nauczcie si dostrzega Boga we wszystkim, pamita o tym, e On wci na nas czeka, ustawicznie nas widzi i chce, bymy wiernie za Nim podali, nie porzucajc naszego miejsca w wiecie. Idmy swoj drog z czujnoci kochajcych, ze szczerym pragnieniem walki, by nie straci Jego bliskoci.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny