Josemaría Escrivá Obras
217

Musz was przestrzec przed zasadzk, ktr zastawia szatan — a szatan nie pozwala sobie na urlop — aby pozbawi nas w spokoju. Moe si zdarzy, e ogarn nas wtpliwoci, przyjdzie pokusa, by sdzi, e nie posuwamy si naprzd, e nawet si cofamy. Czasami nawet przekonanie, e mimo wszystkich stara nie tylko nie stajemy si lepsi, ale wrcz gorsi. Mog was zapewni, e taki pesymistyczny sd jest zwykle pomyk, zudzeniem. Rzecz w tym, e dusza staje si bardziej uwana, sumienie bardziej wraliwe, mio stawia wiksze wymagania. Im aska przywieca intensywniej, tym bardziej rzuca si w oczy to, co dotd kryo si w cieniu. Niemniej winnimy uwanie bada te pojawiajce si niepokoje, gdy Pan przez swoje wiato domaga si wikszej pokory i ofiarnoci. Pamitajcie, e Opatrzno kieruje nami bez ustanku i nie skpi nam pomocy — w postaci wikszych lub mniejszych cudw — bymy jako dzieci Boe czynili postpy.

Militia est vita hominis super terram, et sicut dies mercenarii, dies eius. ycie czowieka na ziemi jest walka, a jego dni mijaj pod znakiem pracy. Nikt nie moe wymkn si spod tego prawa; nawet wygodnisie, ktrzy nie chc przyj tego do wiadomoci: dezerteruj z szeregw Chrystusowych i wpadaj w inne zmagania, aby dogodzi swojej pospolitoci, swojej prnoci, swym niskim deniom — staj si niewolnikami swoich kaprysw.

Skoro stan walki jest dla stworzenia ludzkiego czym naturalnym, starajmy si z determinacj wykonywa swoje obowizki, modlc si i pracujc ochoczo, z czystymi intencjami, z oczyma skierowanymi na to, czego chce od nas Bg. Nasze pragnienie mioci zostanie zaspokojone i bdziemy postpowa wytrwale na drodze do witoci, nawet jeeli u schyku kadego dnia stwierdzimy, e czeka nas jeszcze duga droga.

Odnawiaj co rano zdecydowane Serviam! — bd Ci suy, Panie! — postanowienie, by nie ustpowa, nie popada w lenistwo lub opieszao, postanowienie podchodzenia do pracy z wiksz nadziej i optymizmem, w przekonaniu, e jeli w jakiej potyczce zostaniemy pokonani, moemy naprawi t porak aktem szczerej mioci.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny