Josemaría Escrivá Obras
216

Przyczajcie si czsto do grona postaci Nowego Testamentu. Rozsmakujcie si w tych wzruszajcych scenach, w ktrych Nauczyciel dokonuje czynw boskich i ludzkich lub przemawia mow ludzk i bosk opowiadajc we wspaniaych przypowieciach, o przebaczeniu i nieprzebranej Mioci Boga do Swych dzieci. Rwnie i dzisiaj w tej niezmiennej aktualnoci Ewangelii odczuwamy przedsmak Nieba: w sposb wrcz namacalny moemy odczu opiek Bo; odczuwamy j tym mocniej, im wytrwalej idziemy naprzd, pomimo naszych potkni, rozpoczynajc wci na nowo, na tym bowiem polega ycie wewntrzne, oparte na nadziei pokadanej w Bogu.

Bez szczerej gorliwoci w przezwycianiu przeszkd wewntrznych i zewntrznych nie zostanie nam dany wieniec nagrody. Jeeli kto staje do zapasw, otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeeli walczy przepisowo. A nie byoby prawdziwej bitwy, gdyby nie byo przeciwnika. Dlatego te, jeli nie ma przeciwnika, nie bdzie wieca wawrzynowego, gdy nie moe by zwycizcy, gdzie nie ma zwycionego.

Przeszkody nie mog nas zniechca, lecz maj stanowi bodziec, bymy wzrastali jako chrzecijanie. W tej walce si uwicamy, a nasza praca apostolska zyskuje wiksz skuteczno. Rozwaajc te chwile, kiedy Jezus Chrystus — w Ogrodzie Oliwnym, a pniej, opuszczony i wyszydzony, na Krzyu — przyjmuje i miuje wol Ojca, chocia przytacza Go ogrom Mki, widzimy jasno, e aby by Jego dobrymi uczniami, musimy przyj Jego rad: Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje. Dlatego lubi modli si do Jezusa o ask dla siebie samego: Panie, niech aden dzie nie bdzie bez krzya! W ten sposb, z pomoc aski Boej umocni si nasz charakter i mimo caej naszej ndzy bdziemy mogli suy naszemu Bogu za oparcie.

Zrozum: gdyby przy wbijaniu w cian gwd wchodzi bez oporu, co mgby na nim zawiesi? Jeeli przy pomocy Boej nie bdziemy umacniali si wewntrznie dziki ofierze, nie osigniemy kondycji narzdzia Boego. Jeli natomiast z mioci do Boga zdecydujemy si podchodzi do przeciwnoci z radoci, nie bdzie nam ciko przyj trudy i niewygody, nieprzyjemnoci i cierpienia z okrzykiem apostow Jakuba i Jana: Moemy!

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny