Josemaría Escrivá Obras
209

Moe zapyta kto: Co dla nas chrzecijan ma by przedmiotem nadziei? wiat oferuje nam wiele dbr pontnych dla naszego serca, ktre tskni za szczciem i niecierpliwie ciga mio. Co wicej pragniemy penymi rkoma rozsiewa pokj i rado, nie zadowala nas zdobycie osobistego dobra, lecz staramy si, aby szczliwi byli te wszyscy, ktrzy nas otaczaj.

Niestety, niektrzy ludzie, ktrym przywiecaj godne, lecz jednak nazbyt pytkie cele, kieruj si ideaami przelotnymi i przemijajcymi. Zapominaj przy tym, e chrzecijanie winni zmierza ku szczytom najwyszym — nieskoczonym. Naszym deniem jest Mio samego Boga, pragniemy si ni cieszy w radoci bez koca. Wiemy, e to, co jest na ziemi, przeminie dla wszystkich wraz z kocem wiata, a wczeniej ju dla kadego z nas z osobna wraz z nasz mierci, gdy bogactwa i zaszczyty nie pjd wraz z nami do grobu. Dlatego te na skrzydach nadziei, ktra zachca nasze serca do wzlotu ku Bogu, nauczylimy si modli: In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum — Tobie, Panie, ufam, aby kierowa mn swoj rk teraz i zawsze, i na wieki wiekw.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny