Josemaría Escrivá Obras
186

Jeeli, na nieszczcie, komu zdarzy si upadek, musi podnie si natychmiast. Winien z pomoc Bo, ktrej mu nie zabraknie, jeeli posuy si naleytymi rodkami, jak najszybciej okaza skruch, pokorn szczero, zadouczynienie — tak, aby chwilowa klska zamienia si w wielkie zwycistwo Jezusa Chrystusa.

Przyzwyczajcie si take do prowadzenia walki ju na przedpolu bronionej twierdzy. Nie mona bowiem uprawia ekwilibrystyki na krawdzi przepaci; winnimy stanowczo zwalcza to, co teologia moralna nazywa czynem dobrowolnym in causaw przyczynach, winnimy odrzuca nawet najmniejsze przejawy braku mioci a rozbudza w sobie pragnienie wytrwaego i owocnego apostolstwa chrzecijaskiego, dla ktrego wita czysto jest fundamentem i ktrego rwnoczenie jest najbardziej charaktertystycznym owocem. Winnimy nadto zawsze wypenia czas wyton i odpowiedzialn prac, wiadomi obecnoci Boej, gdy nie moemy nigdy zapomnie, i zostalimy nabyci za wielk cen i e jestemy wityni Ducha witego.

Jakich innych rad mog wam jeszcze udzieli? Po prostu stosujcie te same rodki, ktre zawsze stosowali chrzecijanie pragncy prawdziwie naladowa Chrystusa, poczwszy od Jego pierwszych uczniw, ktrzy zaznali jeszcze Jego bezporedniej obecnoci. Niech bdzie to ustawiczna wi z Panem w Eucharystii, synowskie wzywanie Najwitszej Maryi Panny, pokora, wstrzemiliwo, umartwienie zmysw — gdy nie wypada patrze na to, czego poda nie wolno, przestrzega wity Grzegorz Wielki — i pokuta.

Powiecie mi, e brzmi to niemal jak podsumowanie caoci ycia chrzecijaskiego. Rzeczywicie, nie mona oddziela czystoci, ktra jest mioci, od istoty naszej wiary wyraajcej si w mioci bliniego i w cigle odnawianej mioci do Boga, ktry nas stworzy, ktry nas odkupi i ktry ustawicznie nas prowadzi, chocia czsto tego nie dostrzegamy. On nie moe nas zawie. Mwi Syjon: "Pan mnie opuci, Pan o mnie zapomnia”. Czy moe niewiasta zapomnie o swym niemowlciu, ta, ktra kocha syna swego ona? A nawet gdyby ona zapomniaa, Ja nie zapomn o tobie. Czy te sowa nie napawaj was ogromn radoci?

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny