Josemaría Escrivá Obras
184

Ile to razy wam mwiem — i nie ukrywam te tego przed nikim — e zwracajc si do Pana chtnie sigam do ludowych pieni, tak czsto mwicych o mioci. Prawdziwie mi si te pieni podobaj. Mnie i niektrych z was wybra nasz Pan cakowicie dla Siebie. Tote my t szlachetn mio z ludzkich pieni przekadamy na bosk miar. Tak czyni Duch wity w Pieni nad pieniami, tak postpowali wielcy mistycy wszystkich czasw.

Posuchajcie wersetw witej Teresy z Avili: Jeli pragniesz, abym prnowaa, / chc z mioci prnowa; /jeli pracowa mi polecisz, / pragn umrze pracujc. / Powiedz tylko: gdzie, jak i kiedy? / Powiedz, sodka Mioci, powiedz: Co kaesz mi uczyni? Albo ow pie witego Jana od Krzya, ktra zaczyna si tak czarujco: By sobie pasterz samotny wrd wiata,/ Nie zna co rado, co wzajemne serce,/ Bo cho mioci gorza ku pasterce/ Tysic udrcze pier jego przygniata .

Czysta ludzka mio napawa mnie niezmiernym szacunkiem i niewypowiedzian czci. Jake moglibymy nie szanowa witej i szlachetnej mioci naszych rodzicw, ktrym w znacznej mierze zawdziczamy nasz przyja z Bogiem? Bogosawi t mio obiema rkami, a kiedy mnie pytaj, dlaczego obiema rkami, natychmiast odpowiadam: poniewa nie mam czterech!

Niech bdzie bogosawiona ludzka mio ! Ale ode mnie Pan zada czego wicej. A teologia katolicka uczy, e cakowite oddanie si Jezusowi z mioci dla Krlestwa, a przez Jezusa wszystkim ludziom, jest czym wzniolejszyn od mioci maeskiej, chocia maestwo jest sakramentem, i to sacramentum magnum, wielkim sakramentem.

W kadym jednak razie, na mocy wlanego przez Boga w dusz powoania, kady stosownie do swego stanu — wolny czy onaty, wdowiec czy kapan — powinien ze wszystkich si stara si y w czystoci, ktra jest cnot dla wszystkich i od wszystkich wymaga walki, czujnoci, delikatnoci, mstwa i tej gbi, ktr pozna mona jedynie w obliczu zakochanego Serca ukrzyowanego Jezusa. Niech was nie trapi to, e bdziecie niekiedy odczuwa atakujc was pokus. Co innego jest odczuwa, a co innego przyzwala. Pokus mona z pomoc Bo atwo odrzuci. W adnym jednak wypadku nie naley wdawa si z ni w dialog.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny