Josemaría Escrivá Obras
182

Uderzao mnie nieraz, jak byszcz oczy sportowca w obliczu przeszkody do pokonania. Jakie go czeka zwycistwo! Patrzcie, jak pokonuje trudnoci! Podobnie patrzy na nas Pan Bg, ktry kocha si w naszej walce. Zawsze bdziemy zwycizcami, poniewa On nigdy nie odmawia nam wszechpotgi swej aski. A wwczas nie ma znaczenia to, e trzeba toczy t walk poniewa On nas nie opuszcza.

Jest to walka, a nie rezygnacja; odpowiadamy radosn afirmacj, wolnym i radosnym oddaniem si. Twoje postpowanie nie powinno ogranicza si do unikania upadkw, okazji. Nie powinno sprowadza si do zimnej i wyrachowanej negacji. Czy jeste rzeczywicie przekonany, e czysto stanowi cnot i jako taka musi wzrasta i doskonali si? Nie wystarczy — podkrelam — by wstrzemiliwym zgodnie ze swoim stanem Musimy y w sposb czysty — z cnot heroiczn. Tego rodzaju nastawienie ma charakter pozytywny, poprzez ktry dobrowolnie przyjmujemy Boy wymg: Praebe, fili mi, cor tuum mihi et oculi tui vias meas custodiant — Synu, daj mi swe serce, drg moich niech strzeg twe oczy.

Pytam ci teraz: jak podchodzisz do tej walki? Wiesz dobrze, e jeeli walczysz od pocztku, to ju masz zapewnione zwycistwo. Uciekaj od niebezpieczestwa, gdy tylko zauwaysz pierwsze iskierki namitnoci, a nawet jeszcze wczeniej. Nadto natychmiast porozmawiaj z kim, kto prowadzi twoj dusz; a jeszcze lepiej — zanim si niebezpieczestwo pojawi, gdy jeli szeroko otworzycie swe serca, nie poniesiecie klski. Takie akty, jeden po drugim, ksztatuj skonno, nawyk, atwo. Dlatego naley walczy o zdobycie nawyku cnoty, nawyku umartwienia, by nie odrzuci Mioci nad Miociami.

Zastanwcie si nad rad witego Pawa udzielon Tymoteuszowi: Te ipsum castum custodi — Siebie samego zachowaj czystym, bymy byli zawsze czujni, zdecydowani strzec tego skarbu, ktry nam Bg powierzy. Ile razy w swoim yciu syszaem skargi: ach, gdybym z tym od razu zerwa! A wypowiadano je ze smutkiem i wstydem.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny