Josemaría Escrivá Obras
180

Wszyscy wleczemy za sob nasze namitnoci. Wszyscy, bez wzgldu na wiek, przeywamy te same trudnoci. Dlatego musimy walczy. Przypomnijcie sobie, co pisze wity Pawe: Datus est mihi stimulus carnis meae, angelus Satanae, qui me colaphizet — Dany mi zosta ocie dla ciaa, wysannik szatana, eby mnie policzkowa — abym si nie unosi pych.

Nie mona prowadzi czystego ycia bez pomocy Boej. Bg chce, ebymy uznajc to byli pokorni i prosili Go o ratunek. Powiniene z ufnoci zwraca si do Maryi, natychmiast, w wypenionej Bogiem ciszy swego serca, bez gonych sw: Matko moja, moje biedne serce gupio si buntuje... Jeli mnie Ty nie uchronisz... A Ona ci pomoe w zachowaniu czystego serca i podaniu drog, na ktr powoa ci Pan.

Dzieci moje — pokory, pokory! Uczmy si by pokorni. Dla zachowania Mioci niezbdna jest roztropno. Musimy by czujni, ostroni i nie moemy poddawa si strachowi. Wielu klasykw duchowoci porwnuje diaba do wciekego psa uwizanego na acuchu — jeeli nie podejdziemy do niego, nie ugryzie, cho cigle bdzie szczeka. Jeeli zachowacie w sercu pokor, z ca pewnoci zdoacie unika okazji. Bdziecie reagowa na pokus odwan ucieczk i bdziecie codziennie wzywa pomocy z Nieba, aby dzielnie kroczy t ciek dla zakochanych.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny