Josemaría Escrivá Obras
178

Zawsze sprawiao mi wielk przykro suchanie niektrych nauczycieli — jake jest ich wielu! — lubujcych si w rozprawianiu na temat nieczystoci. Wynik przez nich osigany by, jak mogem si wielokrotnie przekona, odwrotny do zamierze, gdy jest to temat bardziej lepki ni smoa i znieksztaca sumienia wywoujc w nich kompleksy i lki, jak gdyby zachowanie czystoci duszy stanowio trudno prawie e nie do przezwycienia. Nasza droga jest inna; nasze podejcie do witej czystoci musi by zdrowe i pozytywne, wyraone w prostym i jasnym jzyku.

Rozwaanie o czystoci oznacza rozmow o Mioci. Wspomniaem wam przed chwil, e pomaga mi w tym zwrcenie si ku Najwitszemu Czowieczestwu Pana naszego, ku temu nieopisanemu cudowi, w ktrym Bg unia si do tego stopnia, e staje si czowiekiem, a czynic to z bezgranicznej mioci, nie czuje si upokorzony przyjciem takiego samego ciaa jak nasze, ze wszystkimi jego ograniczeniami i sabociami z wyjtkiem grzechu. On nie ponia si przez swoje wyrzeczenie, natomiast podnosi i ubstwia nas, w ciele i duszy. Cnota czystoci polega na tym, by na wezwanie Jego Mioci odpowiedzie "tak” jasn, arliw, uporzdkowan mioci.

Musimy woa na cay wiat naszymi sowy i da wiadectwo naszego ycia. Nie zatruwajmy naszych serc, postpujc tak jak gdybymy byli biednymi zwierztami, opanowanymi przez najnisze instynkty. Jeden z pisarzy chrzecijaskich tumaczy to w ten sposb: Zwrcie uwag, e serce ludzkie nie jest wcale mae, skoro tak wiele moe ogarn. Nie mierzcie serca wymiarami fizycznymi, lecz si jego myli zdolnej do poznania tak wielu prawd. Moliwe jest przygotowanie w sercu drogi dla Pana, wytyczenie prostej cieki, ktr moe przej Sowo i Mdro Boa. Uczciwym postpowaniem, uczynkami bez zarzutu przygotowujcie drog Panu, wyrwnujcie ciek, aby sowo Boe nie napotykao w was przeszkody i uyczyo wam wiedzy o swoich tajemnicach i o swoim przyjciu.

Pismo wite objawia nam, e to wielkie dzieo uwicenia, ktrego w sposb ukryty i wspaniay dokonuje Pocieszyciel, urzeczywistnia si w duszy i w ciele. Czy nie wiecie, e ciaa wasze s czonkami Chrystusa?— woa Aposto. — Czy wziwszy czonki Chrystusa bd je czyni czonkami nierzdnicy? (...) Czy nie wiecie, e ciao wasze jest wityni Ducha witego, ktry w was jest, a ktrego macie od Boga, i e ju nie naleycie do samych siebie? Za wielk bowiem cen zostalicie nabyci! Chwalcie wic Boga w waszym ciele!

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny