Josemaría Escrivá Obras
176

Pana naszego Jezusa Chrystusa przez cae Jego ziemskie ycie spotykay obelgi, obraano Go na wszystkie moliwe sposoby. Czy pamitacie? Rozgaszaj, e jest buntownikiem, twierdz, e jest optany przez zego ducha. Innym razem opacznie tumacz przejawy Jego nieskoczonej mioci i nazywaj Go przyjacielem grzesznikw.

A pniej Temu, ktry jest uosobieniem pokuty i wstrzemiliwoci, zarzucaj, e ucztuje z bogaczami. Mwi te o Nim pogardliwie fabri filius, syn cieli, robotnika, jak gdyby to bya obelga. Dopuszcza, by Go oczerniano nazywajc pijak i arok... Dopuszcza wszystko z wyjtkiem zarzutu o brak czystoci. Co do tego punktu zamkn oskarycielom usta, gdy chcia, abymy zachowali ywo w pamici ten niezmcony przykad: cudowny wzorzec czystoci, nieskazitelnoci, wiata, mioci, ktra potrafi przepali cay wiat, aby go oczyci.

Mwic o witej czystoci czyni to najchtniej w wietle postpowania Pana naszego. Okaza On wielk delikatno w zakresie tej cnoty. Zwrcie uwag na to, co opowiada wity Jan, kiedy Jezus, fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem, zmczony drog, przysiad przy studni.

Wytcie oczy swej duszy i w skupieniu przeyjcie t scen. Jezus Chrystus, perfectus Deus et perfectus homo (prawdziwy Bg i prawdziwy czowiek), jest zmczony drog i prac apostolsk. I wam zdarzyo si nieraz, e czulicie si u kresu si. Wzruszajcy jest widok wyczerpanego Mistrza. Jest On przy tym godny i spragniony. Uczniowie id zatem do pobliskiej wsi, by znale co do jedzenia.

Od zmczenia cielesnego poera Go jednak bardziej pragnienie zbawienia dusz. Dlatego, kiedy nachodzi Samarytanka, kobieta grzeszna, wzrusza si kapaskie serce Chrystusa zatroskane o odzyskanie tej zagubionej owieczki. Zapomina o zmczeniu, godzie i pragnieniu.

Pan pochonity by tym dzieem miosierdzia, kiedy apostoowie wrcili z miasteczka i mirabantur quia cum muliere loquebatur, byli zdumieni, e rozmawia sam na sam z kobiet. Co za roztropno! Jake wielkie umiowanie tej wspaniaej cnoty czystoci, ktra dodaje nam si, odwagi i podnoci. Uzdalnia nas do pracy dla Boga, do najwikszych czynw!

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny