Josemaría Escrivá Obras
175

Jezus Chrystus jest naszym wzorem i wzorem kadego chrzecijanina. Wiecie o tym doskonale, poniewa czsto to syszelicie i rozmylalicie nad tym. Nadto mwilicie o tym do wielu ludzi w ramach waszego apostolstwa bdcego ludzkim obcowaniem w ktrym wyczuwa si blisko Boga. Stanowi ono ju czstk waszego ja. Przypominalicie o tym, kiedy naleao, posugujc si tym cudownym rodkiem upomnienia braterskiego tak, by suchajcy was porwnywa swoje postpowanie z postpowaniem naszego pierworodnego Brata, Syna Maryi, Matki Boej i Matki naszej.

Jezus jest naszym wzorem. On sam to powiedzia: discite a me, uczcie si ode Mnie. Dzisiaj pragn mwi o cnocie, ktra chocia nie jest jedyna ani najwaniejsza, dziaa w yciu chrzecijanina jak sl, ktra chroni przed zepsuciem i stanowi kamie probierczy duszy apostolskiej. Jest to cnota witej czystoci.

Oczywicie, cnot najwysz jest mio do Boga, ale czysto jest conditio sine qua non, czyli niezbdnym warunkiem dostpienia zayego dialogu z Bogiem. Gdy si jej nie przestrzega, jeeli si o ni nie walczy, lepnie si; nie widzi si nic, czowiek zmysowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Boego Ducha.

My jednak chcemy patrze czystym spojrzeniem, zachceni nauk Mistrza: Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda bd. Sowa te Koci pojmowa zawsze jako zaproszenie do czystoci. Czyste serca zachowuj ci, ktrzy maj sumienie cakowicie czyste, ktrzy kochaj czysto — pisze w. Jan Chryzostom.— eby oglda Boga, adna inna cnota nie jest a tak potrzebna.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny