Josemaría Escrivá Obras
173

Mio bliniego, ktra jest jak hojne przelewanie si sprawiedliwoci, na pierwszym miejscu wymaga spenienia obowizku: naley zacz od tego, czego wymaga sprawiedliwo; kolejnym krokiem jest czynienie tego, co bardziej suszne... Lecz mio wymaga jeszcze czego wicej: wielkiej subtelnoci, wielkiej delikatnoci, wielkiego szacunku, wielkiego taktu. Sowem, postpowania za rad Apostoa: Jeden drugiego brzemiona nocie i tak wypenijcie prawo Chrystusowe. Wtedy dopiero bdziemy rzeczywicie w peni y mioci i wypenimy przykazanie Jezusa.

Nie ma dla mnie lepszego przykadu praktycznego zwizku mioci i sprawiedliwoci ni postpowanie matek. Z jednakow czuoci kochaj kade ze swoich dzieci i wanie ta ich mio sprawia, e traktuj je niejednakowo — z nierwn sprawiedliwoci — poniewa kade z nich jest inne. Podobnie i w naszych stosunkach z blinimi mio doskonali i dopenia sprawiedliwo, gdy kae nam postpowa niejednakowo wobec niejednakowych ludzi, dostosowywa si do konkretnych sytuacji, przygnbionym nie rado, wiedz tym, ktrym brakuje wyksztacenia, pociech samotnym... Sprawiedliwo wymaga, by dawa kademu to, co mu si naley, a to nie oznacza dawania wszystkim tego samego. Utopijny egalitaryzm jest rdem najwikszych niesprawiedliwoci.

Aby zawsze postpowa tak jak postpuj dobre matki, powinnimy zapomnie o sobie samych i nie dy do innego panowania ni suenie blinim — jak Jezus Chrystus, ktry ukazywa swym yciem i gosi, e Syn Czowieczy... nie przyszed, aby Mu suono, lecz aby suy. To wymaga stanowczoci w podporzdkowaniu wasnej woli wzorcowi Boemu, aby pracowa dla wszystkich, walczy o szczcie wieczne i dobrobyt innych. Nie znam lepszej drogi bycia sprawiedliwym anieli droga oddania si i suby.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny