Josemaría Escrivá Obras
172

Czytajcie Pismo wite. Rozwaajcie po kolei sceny z ycia Pana, Jego nauki. Szczegln uwag zwrcie na rady i przestrogi kierowane do tej garstki ludzi, ktrzy stan si Jego Apostoami, wysannikami na wszystkie krace wiata. Co stanowi tu motyw przewodni? Czy nie nowe przykazanie mioci? To wanie mioci torowali sobie drog w wczesnym zepsutym, pogaskim wiecie.

Bdcie pewni, e sama sprawiedliwo nigdy nie rozwie wielkich problemw ludzkoci. Jeli sprawiedliwo wymierza si w sposb oschy, nie dziwcie si, e ludzie czuj si zranieni. Godno czowieka wymaga o wiele wicej, czowiek jest przecie dzieckiem Boym. To mio winna przenika i towarzyszy sprawiedliwoci, gdy osadza i przebstwia wszystko: Bg jest mioci. Zawsze winnimy kierowa si mioci do Boga, ktra sprawia, e mio bliniego staje si atwiejsza i ktra oczyszcza oraz uszlachetnia wszelk ziemsk mio.

Duga jest droga od surowej sprawiedliwoci do penej mioci. I niewielu potrafi wytrwa na tej drodze do koca. Jedni poprzestaj na dojciu zaledwie do progu, pomijaj sprawiedliwo ograniczajc si do odrobiny dobroczynnoci, ktr nazywaj miocia bliniego, nie uwiadamiajc sobie, e speniaj jedynie drobn czstk tego, co maj obowizek czyni. Okazuj si tak zadowoleni z siebie jak faryzeusz, ktry sdzi, e doskonale wypenia prawo, gdy poci przez dwa dni w tygodniu i paci dziesicin ze wszystkiego, co nabywa.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny