Josemaría Escrivá Obras
169

Chrzecijaska cnota sprawiedliwoci jest bardziej ambitna, kae nam by wdzicznymi, uprzejmymi, hojnymi; postpowa jak przysta wiernym i uczciwym przyjacioom, zarwno w czasach dobrych, jak i wrd przeciwnoci; przestrzega prawa i okazywa szacunek prawowitym wadzom; chtnie dokonywa sprostowa, gdy tylko uwiadomimy sobie, e w sposb bdny podchodzilimy do jakiej kwesti. Nade wszystko za, jeeli jestemy sprawiedliwi, bdziemy nasze obowizki zawodowe, rodzinne, spoeczne... traktowa powanie, wypenia je bez ostentacji i rozgosu, pracujc z zaangaowaniem i korzystajc ze swoich praw, ktre s rwnoczenie obowizkami.

Nie wierz w sprawiedliwo prniakw, poniewa przy ich dolce far niente — jak mawia si w moich umiowanych Woszech — brak im nieraz i to w sposb bardzo powany, jednej z najbardziej fundamentalnych zasad sprawiedliwoci, to jest pracy. Nie powinnimy zapomina, e Bg stworzy czowieka, ut operaretur, aby pracowa, i inni — nasza rodzina i nasz kraj, cay rodzaj ludzki — potrzebuj naszej rzetelnej pracy. Dzieci moje, jake ndzne pojcie o sprawiedliwoci maj ci, ktrzy sprowadzaj j do prostego podziau dbr materialnych!

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny