Josemaría Escrivá Obras
167

Wyryjmy to sobie w duszy, aeby przejawiao si to w naszym postpowaniu: przede wszystkim musimy by sprawiedliwi wobec Boga. To bowiem jest sprawdzianem prawdziwego aknienia i pragnienia sprawiedliwoci, tak rnego od wrzawy ludzi zazdrosnych, uraonych, egoistw i chciwcw... Najstraszliwsz i najbardziej pozbawion serca niesprawiedliwoci jest bowiem odmawianie naszemu Stwrcy i Odkupicielowi wdzicznoci za bezmiar Jego darw, ktrych nam udziela. Jeeli rzeczywicie bdziecie starali si by sprawiedliwi, bdziecie te czsto zastanawia si nad wasz zalenoci od Boga — bowiem c masz, czego by nie otrzyma? — i napenicie si wdzicznoci i pragnieniem odwzajemnienia si Ojcu, ktry nas kocha a do szalestwa.

Odyje w was wwczas dobry duch synowskiej mioci, dziki ktremu bdziecie si zwracali do Boga z czuoci serca. Nie dajcie si omami obudnikom, kiedy wok was zaczn sia wtpliwoci, czy Bg ma prawo da od nas a tak wiele. Stacie w obecnoci Boga bezwarunkowo, ulegli jak glina w rku garncarza i wyznajcie z pokor: Deus meus et omnia! Jeste mi Bogiem i wszystkiem! A jeeli kiedy nadejdzie nieoczekiwany cios, czy niezawinione przykroci ze strony ludzi, potraficie na nowo zapiewa z radoci: Niech si stanie, niech si speni, niechaj bdzie pochwalona i na wieki wysawiona najsprawiedliwsza i najaskawsza Wola Boa we wszystkim. Amen. Amen.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny