Josemaría Escrivá Obras
165

Wczytajcie si uwanie w t scen ewangeliczn, by skorzysta z tej wspaniaej lekcji cnt, ktre maj kierowa naszym postpowaniem. Po obudnym i pochlebczym wstpie faryzeusze i sudzy Heroda przedstawiaj swj problem: Powiedz nam wic, jak Ci si zdaje? Czy wolno paci podatek Cezarowi, czy nie? Zwrcie uwag — pisze w. Jan Chryzostom — na ich podstpno. Nie mwi do Niego: wyjanij nam, co jest dobre, stosowne, dozwolone, lecz mwi: powiedz nam, jak Ci si zdaje? Obsesyjnie chcieli Go zdradzi i sprowokowa nienawi wadzy politycznej wobec Niego. Jezus przejrza ich przewrotno i rzek: "Czemu Mnie wystawiacie na prb, obudnicy? Pokacie Mi monet podatkow!” Przynieli Mu denara. On ich zapyta: "Czyj jest ten obraz i napis?” Odpowiedzieli: "Cezara”. Wwczas rzek do nich: "Oddajcie wic Cezarowi to, co naley do Cezara, a Bogu to, co naley do Boga”.

Widzicie, e dylemat jest tak stary, jak jasna i nieomylna jest odpowied Nauczyciela. Nie ma sprzecznoci midzy sueniem Bogu a sueniem ludziom; midzy spenianiem praw i obowizkw obywatelskich a religijnych; midzy angaowaniem si w budowanie i doskonalenie naszego miasta doczesnego a przekonaniem, e ten wiat jest jedynie drog prowadzc nas do ojczyzny niebieskiej.

Rwnie tutaj przejawia si owa jedno ycia stanowica — nie przestan tego powtarza — zasadniczy warunek dla tych, ktrzy staraj si uwica w normalnym yciu zawodowym, rodzinnym i spoecznym. Jezus nie dopuszcza rozdwojenia: Nikt nie moe dwom panom suy. Bo albo jednego bdzie nienawidzi, a drugiego bdzie miowa; albo z jednym bdzie trzyma a drugim wzgardzi. Wyczny wybr Boga dokonany przez chrzecijanina, kiedy w peni odpowiada na Boe wezwanie, nakazuje mu kierowa wszystko ku Panu, a rwnoczenie dawa bliniemu wszystko to, co mu si sprawiedliwie naley.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny