Josemaría Escrivá Obras
160

Jeli w kadej chwili nie wycigamy z Ewangelii wnioskw dla ycia codziennego, znaczy to, e nie rozmylamy nad ni w sposb dostateczny. Wielu z was jest modych. Inni osignli ju dojrzao. Wszyscy jednak chcecie, wszyscy chcemy — bo gdyby tak nie byo, nie byoby nas tutaj — wyda dobre owoce. Staramy si wnie do naszego postpowania ducha powicenia, z zapaem wykorzystywa talenty, ktre nam Pan powierzy, poniewa odczuwamy bosk arliwo o dusze. Lecz mimo tylu dobrych intencji zdarza si nieraz, e kto popada w zasadzk tej mieszaniny — ex pharisaeis et herodianis — przygotowan, by moe nawet przez tych, ktrzy jako chrzecijanie powinni broni praw Boych, a jednak sprzymierzeni z siami za i zbkani czyni zasadzki na braci w wierze, sug tego samego Odkupiciela.

Bdcie roztropni i postpujcie zawsze z prostot, cnot tak bardzo waciw dobremu dziecku Boemu. Niech wasze sowa i postpowowanie bd naturalne. Wnikajcie w gb problemw; nie zatrzymujcie si na powierzchni. Pamitajcie, e jeli rzeczywicie chcemy spenia swoje obowizki chrzecijaskie w sposb wity i szlachetny, musimy si liczy z niezadowoleniem u drugich, a nawet w nas samych.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny