Josemaría Escrivá Obras
155

We fragmencie Ewangelii w. Mateusza, ktry przypada na dzisiejsz niedziel, czytamy: Tunc abeuntes pharisaei, consilium inierunt ut caperent eum in sermone — Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali si, jak by podchwyci Go w mowie. Nie zapominajcie, e obuda stanowi taktyk stosowan powszechnie rwnie w naszych czasach. Myl, e chwasty faryzeizmu nigdy nie zostan wyplenione z tego wiata. Zawsze cechowaa je niezwyka plenno. By moe Pan pozwala im rosn, abymy jako Jego dzieci stawali si bardziej roztropni, gdy cnota roztropnoci jest niezbdna kademu, kto musi doradza, wspiera, zwraca uwag, dodawa zapau czy odwagi. A tak wanie powinien postpowa chrzecijanin w stosunku do swego otoczenia, wykorzystujc, jako aposto, okolicznoci codziennych zaj.

Wznosz teraz me serce do Boga i modl si za wstawiennictwem Najwitszej Maryi Panny — ktra rwnoczenie znajduje si w Kociele i ponad nim: midzy Chrystusem i Kocioem, aby ochrania, aby krlowa, aby by Matk dla ludzi, tak jak ni jest dla Pana naszego Jezusa Chrystusa — prosz Boga, aby tej cnoty roztropnoci udzieli nam wszystkim, a szczeglnie tym z nas, ktrzy wczenie w krwiobieg ycia spoecznego pragniemy pracowa dla chway Boej.Zaprawd musimy nauczy si roztropnoci.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny