Josemaría Escrivá Obras
143

Z powodw, w ktre nie musz tutaj wchodzi — ale ktre dobrze zna Jezus przewodzcy nam z Tabernakulum — w swoim yciu zostaem doprowadzony do szczeglnie gbokiej wiadomoci dziecictwa Boego. Dowiadczyem szczcia zanurzenia si w sercu mojego Ojca, by si poprawi, by si oczyci, by Mu suy, by rozumie wszystkich i wybacza wszystkim na mocy Jego mioci i mojego upokorzenia.

Dlatego chciabym teraz pooy nacisk na konieczno naszej wewntrznej odnowy. Potrzeba, abymy razem, ty i ja, otrzsnli si z tej sennej saboci, ktra tak atwo nas opanowuje, i na nowo uwiadomili sobie, w sposb gbszy i bardziej bezporedni, sw godno dzieci Boych.

Przykad Jezusa, caa wdrwka Chrystusa po owych wschodnich krainach, pomoe nam nasyci si t prawd. Jeli przyjmujemy wiadectwo ludzi — gosi dzisiejsze czytanie — to wiadectwo Boe wicej znaczy. A na czym polega wiadectwo Boe? Ponownie mwi wity Jan: Popatrzcie, jak mioci obdarzy nas Ojciec: zostalimy nazwani dziemi Boymi: i rzeczywici nimi jestemy. Umiowani, obecnie jestemy dziemi Boymi.

Staraem si w cigu wielu lat stale mocno opiera si na tej radosnej rzeczywistoci. Moja modlitwa zawsze bya ta sama, chocia zalenie od okolicznoci zmieniaa si jej tonacja. Mwiem Bogu: Panie, Ty mnie tu postawie. Ty powierzye mi to i tamto; a ja zdaj si na Ciebie. Wiem, e jeste moim Ojcem, a zawsze widziaem, e mae dzieci cakowicie ufaj swoim ojcom. Moje kapaskie dowiadczenie potwierdza, e z tego oddania si w rce Boga ronie w duszy pobono mocna, gboka i pogodna, ktra sprawia, e cokolwiek si czyni, czyni si z czyst intencj.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny