Josemaría Escrivá Obras
141

Spjrz raz jeszcze na swoje ycie i bagaj o wybaczenie tego czy innego szczegu, ktry rzuca si w oczy twojego sumienia; za to, e nie poskromie swego jzyka; za te myli, ktre ustawicznie krc si wok ciebie; za przyzwolony krytyczny sd, ktry ci teraz gupio trapi i niepokoi... Moecie by bardzo szczliwi! Pan chce, bycie byli zadowoleni, upojeni radoci, kroczcy t sam drog szczcia, ktr On sam kroczy. Nieszczliwi czujemy si tylko wtedy, kiedy chcemy koniecznie zej z Jego drogi, gdy wkraczamy na ciek egoizmu i zmysowoci; a jeszcze bardziej, kiedy wychodzimy na drog obudy.

Chrzecijanin winien by autentyczny, prawdziwy, szczery we wszystkich swoich czynach. Jego postpowanie winno odzwierciedla ducha Chrystusowego. Jeeli w ogle kto na tym wiecie winien okaza si konsekwentny, to wanie chrzecijanin, poniewa to on otrzyma w depozyt dar, ktry winien przynosi owoce, prawd, ktra wyzwala i zbawia. Moe zapytacie mnie: Ojcze, a jak osign t szczero ycia? Jezus Chrystus powierzy swemu Kocioowi wszystkie niezbdne po temu rodki. Nauczy nas modli si, obcowa ze swym Ojcem Niebieskim; zesa nam swego Ducha, tego Wielkiego Nieznanego, ktry dziaa w duszach naszych; i pozostawi nam te widzialne znaki aski, ktrymi s Sakramenty. Korzystaj z nich. Pogbiaj swoj pobono. Odmawiaj modlitwy kadego dnia. I nigdy nie zrzucaj ze swoich barkw sodkiego brzemienia Krzya Chrystusowego.

To Jezus zaprosi ci, aby szed Jego ladem jako dobry ucze, aby mg przej przez to ziemskie ycie siejc pokj i rado, ktrych wiat da nie moe. Dlatego — podkrelam — winnimy kroczy naprzd bez lku przed yciem i bez obawy przed mierci, bez ucieczki za wszelk cen przed cierpieniem, ktre dla chrzecijanina jest rodkiem oczyszczenia i okazj do prawdziwego miowania swoich braci w tysicach okazji codziennego ycia.

Min nasz czas. Musz koczy to rozwaanie, ktrym chciaem poruszy twoj dusz, aby w odpowiedzi powzi kilka postanowie. Niech bdzie ich niewiele, ale niech bd konkretne. Pamitaj, e Bg chce, aby by radosny, i jeeli ze swej strony uczynisz wszystko, co moesz, bdziesz szczliwy, bardzo szczliwy, najszczliwszy, chocia ani na chwil nie zabraknie ci Krzya. Lecz ten Krzy nie jest ju szubienic, ale jest tronem, na ktrym krluje Chrystus. A u Jego boku stoi Jego Matka, ktra jest rwnie nasz Matk. Niech Najwitsza Maryja Panna wyjedna dla ciebie t moc, ktrej potrzebujesz, by zdecydowanie kroczy ladami Jej Syna.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny