Josemaría Escrivá Obras
139

Mona znale wiele innych przykadw; wymieniem tylko te nieliczne, ktre mi przyszy na myl, a ktre moesz wykorzystywa w cigu dnia, by zblia si coraz bardziej i bardziej do Boga, i coraz bardziej i bardziej do bliniego. To, e przytoczyem te przykady, nie oznacza, e gardz wielkimi praktykami pokutnymi. Wprost przeciwnie, s one dobre i suszne,a nawet konieczne, kiedy Pan wzywa nas do pjcia tak drog, przy czym wan rzecz jest zasignicie rady swego kierownika duchowego. Chciabym ci jednak zwrci uwag, e z takimi wielkimi pokutami mog i w parze wielkie upadki spowodowane pych. Z drugiej strony, jeeli ustawicznie chcesz podoba si Bogu w drobnych walkach toczonych w swoim wntrzu — na przykad, przez umiech, kiedy wcale ci nie jest do miechu; zapewniam ci, e czasami wicej kosztuje drobny umiech anieli noszenie wosiennicy przez godzin — a wic przy takim stale odnawianym pragnieniu podobania si Bogu z trudem bdzie moga rozwin si nasza pycha i jest prawie niemoliwe, bymy mogli sobie naiwnie wyobrazi, i jestemy ju niemal bohaterami. Widzimy siebie wwczas raczej jako dziecko, ktre swemu ojcu moe ofiarowa jedynie drobiazg, ale drobiazg przyjmowany przez ojca z wielk radoci.

Czy zatem chrzecijanin musi zawsze y duchem umartwienia? Tak, ale z mioci. Nosimy bowiem skarb naszego powoania w naczyniach glinianych, aby z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewszd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy si zwtpieniu; yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy przeladowania, lecz nie czujemy si osamotnieni, obalaj nas na ziemi, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby ycie Jezusa objawio si w naszym miertelnym ciele.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny