Josemaría Escrivá Obras
133

Wiem, e kiedy do was mwi, staracie si przeprowadzi przed Bogiem yciowy rachunek sumienia. Czy nie jest tak, e wikszo owych wyrzutw, ktre niepokoj twoj dusz, owego niepokoju, wynika z tego, e nie odpowiedziae na wezwania Boe. Albo zszede na drog obudnikw, bo szukae samego siebie? Starajc si ndznie zachowywa na zewntrz pozory postawy chrzecijaskiej, w swoim wntrzu odmawiae wyrzeczenia si siebie, umartwienia swoich ciemnych namitnoci i bezwarunkowego, ofiarnego oddania si, jak Jezus Chrystus.

Zrozumcie, e w tym czasie modlitwy przed Tabernakulum nie moecie ogranicza si jedynie do suchania sw wypowiadanych przez kapana, ktrymi chce on niejako zmaterializowa osobist modlitw kadego z was. Ja czyni pewne sugestie, daj pewne wskazwki, ale to ty musisz podj wysiek, aby je przemyle i przyj. Winny one sta si przedmiotem bardzo osobistej, cichej rozmowy midzy tob a Bogiem, aby mg je zastosowa w swej aktualnej sytuacji. Wwczas, w wietle Boym, ujrzysz jasno, co w twoim postpowaniu jest waciwe, a co rozwija si w faszywym kierunku i co z ask Bo trzeba naprawi.

Dzikuj Bogu za wiele dobrych czynw, ktre bezinteresownie spenie. Rwie i ty moesz piewa z Psalmist: Wydoby mnie z dou zagady i z kauy bota, a stopy moje postawi na skale i umocni moje kroki. Bagaj take o przebaczenie twoich zaniedba i faszywych krokw, jeli dostae si w aosny labirynt obudy, twierdzc, i pragniesz chway Boej i dobra swych blinich, a w rzeczywistoci szukae samego siebie... Bd odwany, bd wspaniaomylny, odrzu to wszystko i powiedz Panu, e nie chcesz ju wicej sprawia zawodu Jemu i ludziom.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny