Josemaría Escrivá Obras
128

Jake przejrzyste jest nauczanie Jezusa Chrystusa! Jak zwykle, otwrzmy Nowy Testament, tym razem rozdzia XI Ewangelii witego Mateusza: Uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Rozumiesz? Musimy si uczy od Niego, od Jezusa, ktry jest naszym jedynym wzorem. Jeeli chcesz i naprzd bez potkni i bdzenia, wystarczy ci i t drog, ktr On chodzi, stpa po Jego ladach, skry si w Jego pokornym i cierpliwym Sercu, pi ze rda Jego przykaza i Jego uczu; sowem, winiene utosami si z Jezusem Chrystusem, musisz prawdziwie przemieni si w drugiego Chrystusa pord twych braci ludzi.

Aby si wyzby wszelkich wtpliwoci, przeczytajmy jeszcze inny urywek z Ewangelii witego Mateusza. W rozdziale XVI Chrystus jeszcze bardziej ucila swoje nauczanie: Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje. Droga Boa jest drog wyrzeczenia, umartwienia, oddania, lecz nie jest drog smutku czy przygnbienia.

Spjrz na przykad Chrystusa — od bka w Betlejem a do tronu na Kalwarii. Pomyl o Jego wyrzeczeniu si siebie i o wszystkim, co wycierpia: gd, pragnienie, wyczerpanie, upa, znuenie, senno, ze traktowanie, niezrozumienie, zy... ; ale te o Jego radoci z tego, e niesie zbawienie caej ludzkoci. Chciabym, aby gboko wyry sobie w umyle i w sercu, by wielekro nad tym rozmyla i wyciga praktyczne wnioski z wezwania witego Pawa, ktre skierowa do Efezjan, by bez wahania kroczyli ladami Chrystusa: Bdcie wic naladowcami Boga, jako dzieci umiowane, i postpujcie drog mioci, bo i Chrystus was umiowa i samego siebie wyda za nas w ofierze i dani na wdziczn wonno Bogu.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny