Josemaría Escrivá Obras
124

W ramach tego cakowitego oderwania si, ktrego Pan domaga si od nas, zwrc wasz uwag na inny punkt o szczeglnym znaczeniu: na zdrowie. Teraz w wikszoci jestecie jeszcze modzi, przechodzicie przez ten wspaniay okres peni ycia, ktre ttni energi. Ale czas mija i w sposb nieubagany zaczynamy zauwaa upadek si fizycznych, pniej dochodz ograniczenia zwizane z wiekiem dojrzaym, a wreszcie sabo staroci. Ponadto kady z nas w kadej chwili moe zachorowa i doznawa jakich dolegliwoci ciaa.

Tylko wtedy, kiedy waciwie, a wic prawdziwie po chrzecijasku, wykorzystujemy okresy naszego dobrego fizycznego samopoczucia, nasze "dobre czasy”, potrafimy z nadprzyrodzon radoci akceptowa wydarzenia, ktre ludzie mylnie nazywaj zymi. Chciabym bez wchodzenia w szczegy przekaza wam moje osobiste dowiadczenie w tej dziedzinie. Kiedy jestemy chorzy, moemy sta si nader uciliwi dla otoczenia: Nie dbaj o mnie dostatecznie, nikt o mnie si nie troszczy, nie pielgnuj mnie naleycie, nikt mnie nie rozumie... Diabe stale si koo nas czai i atakuje z kadej strony. Kiedy jestemy chorzy, jego taktyka polega na rozniecaniu pewnego rodzaju psychozy, ktra ma nas oddali od Boga, zatru atmosfer w naszym otoczeniu i niszczy w skarb zasug zdobytych dla dobra dusz przez cierpienie znoszone z nadprzyrodzonym optymizmem — mioci! Std te, jeeli Bg chce, by nas dosigy utrapienia, przyjmijcie to jako znak, e uwaa nas za dostatecznie dojrzaych, bymy jeszcze cilej zjednoczyli si z Jego odkupieczym Krzyem.

Jest nam zatem niezbdne dugie uprzednie przygotowanie poprzez codzienn praktyk oderwania si od siebie samego tak, abymy byli gotowi do znoszenia z radoci choroby lub nieszcz, jeeli Bg je dopuszcza. Zacznijcie ju teraz wykorzystywa codzienne okazje do jakiego wyrzeczenia si, zdarzajcych si drobnych cierpie, umartwienia i wiczcie si w cnotach chrzecijaskich.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny