Josemaría Escrivá Obras
118

Std moja rada: jeeli zawsze chcecie pozosta panami samych siebie, zdobdcie si na prawdziwy wysiek oderwania si od wszystkiego i uczycie to bez lku, wahania i oporw. Potem przy wypenianiu swych rnych obowizkw osobistych, rodzinnych...korzystajcie uczciwie z odpowiednich rodkw ludzkich, mylc o sueniu Bogu, Kocioowi, swoim bliskim, swym zadaniom zawodowym, swemu krajowi i caej ludzkoci. Pamitajcie, e w sposb rzeczywisty liczy si nie to, czy macie to i tamto, czy brakuje wam tego i owego, ale to, czy yjecie zgodnie z prawd, ktrej uczy nas wiara chrzecijaska, a mianowicie, e rzeczy stworzone s jedynie rodkami, niczym wicej. Dlatego strzecie si zwodniczej iluzji traktowania ich jako czego ostatecznego: Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi, gdzie ml i rdza niszcz i gdzie zodzieje wamuj si i kradn. Gromadcie sobie skarby w niebie, gdzie ani ml, ani rdza nie niszcz i gdzie zodzieje nie wamuj si i nie kradn. Bo gdzie jest twj skarb tam bdzie i serce twoje.

Kiedy kto szuka swego szczcia jedynie w rzeczach tego wiata — a byem w tym wzgldzie wiadkiem prawdziwych tragedii — przeinacza waciwy uytek rzeczy i niszczy porzdek tak mdrze ustanowiony przez Stwrc. Wwczas serce pozostaje smutne i niezaspokojone, poda drogami wiecznego niezadowolenia i staje si zniewolone ju na ziemi, padajc ofiar tych wanie dbr, ktre zdobyo by moe dziki staraniom i niezliczonych wyrzeczeniom. Ale nade wszystko prosz was, abycie nigdy nie zapominali, e Bg nie moe mieszka w sercu pogronym w nieuporzdkowanych, niskich, bezsensownych przywizaniach. Nikt nie moe dwom panom suy. Bo albo jednego bdzie nienawidzi, a drugiego bdzie miowa; albo z jednym bdzie trzyma, a drugim wzgardzi. Nie moecie suy Bogu i Mamonie. Zakotwiczmy wic serce w mioci zdolnej uczyni nas szczliwymi... Pragnijmy skarbw niebieskich.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny