Josemaría Escrivá Obras
117

Pozwlcie, e jeszcze raz podziel si z wami czsteczk swojego dowiadczenia. Otwieram przed wami swoje serce w obecnoci Boga, z absolutnym przekonaniem, e nie jest wzorem dla nikogo, e jestem tylko achmanem, ndznym narzdziem — guchym i nieudolnym — ktrego Pan uy, by z jeszcze wiksz oczywistoci potwierdzi, e potrafi doskonale pisa nog stoow. Dlatego te, gdy mwi o sobie, nie przychodzi mi nawet do gowy myl, e w moim dziaaniu jest choby odrobina mojej zasugi. Tym bardziej nie pretenduj do narzucania wam drogi, ktr Pan mnie prowadzi, gdy moe si zdarzy, e Nauczyciel nie bdzie si domaga od was tego, co mnie tak bardzo pomagao pracowa bez przeszkd w tym Dziele Boym, ktremu powiciem ca swoj egzystencj.

Zapewniam was — jest to co, czego dotknem wasnymi rkami i widziaem na wasne oczy — e jeeli bdziecie ufa Opatrznoci Boej, jeeli zdacie si na wszechpotne rce Boga, nigdy nie zabraknie wam rodkw do tego, by suy Bogu, Kocioowi witemu i duszom, a to wszystko bez zaniedbywania adnego z waszych obowizkw, bdziecie si wwczas cieszy radoci i pokojem, ktrych mundus dare non potest, czego nie moe zapewni posiadanie nawet wszystkich dbr ziemi.

Od pocztku Opus Dei, czyli od roku 1928, nie tylko nie liczyem na ludzkie zasoby, ale te nigdy osobicie nie dysponowaem gotwk; nigdy te nie interweniowaem bezporednio w sprawy finansowe, ktre pojawiaj si przy jakichkolwiek przedsiwziciach angaujcych ludzi — z krwi i koci, nie aniow — potrzebujcych narzdzi materialnych by pracowa ze skutkiem.

Opus Dei potrzebowao, a myl, e zawsze bdzie potrzebowa — a do koca czasu — wspaniaomylnej pomocy wielu ludzi celem podtrzymania dzie apostolskich: z jednej strony dlatego, e dziaania te nigdy nie przynosz zysku, a z drugiej dlatego, e — chocia wzrasta liczba osb wsppracujcych i rozszerza si praca dokonywana przez moje dzieci — jeeli wystpuje mio Boa, apostolstwo rozszerza si i potrzeby si mno. Dlatego niejednokrotnie budziem miech u moich dzieci, gdy nalegajc, by wiernie odpowiaday na ask Bo, zachcaem je, by uciekay si do Boga i szczerze prosiy Go o wicej aski i o... wicej pienidzy, o te brzczce monety, ktre byy nam tak bardzo potrzebne.

W pierwszych latach brak nam byo rzeczy najniezbdniejszych. Przycignici ogniem Boym przychodzili do mnie robotnicy, rzemielnicy, studenci i nie zauwaali ogranicze i ndzy, w jakich znajdowalimy si, poniewa w Opus Dei staralimy si dziki asce Boej pracowa w taki sposb, by powicenie i modlitwa byy zarwno obfite jak ukryte. Kiedy wracam myl do tamtych czasw, serce moje przepenia pokorne dzikczynienie. Jaka pewno napeniaa nasze dusze! Wiedzielimy, e gdy bdziemy szuka Krlestwa Boego, wszystko inne bdzie nam przydane. I mog was zapewni, e adna inicjatywa apostolska nie pozostaa nie wykonana z powodu braku rodkw materialnych: ilekro to byo konieczne, nasz Ojciec Bg przez sw codzienn Opatrzno zapewnia nam w taki czy inny sposb to, czego potrzebowalimy i byo dla nas jasne, e On jest zawsze dobrym patnikiem.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny