Josemaría Escrivá Obras
114

Majc to na uwadze bdcie przekonani, e jeeli naprawd pragniemy i w lad za Chrystusem i rzeczywicie suy Bogu i caej ludzkoci, musimy oderwa si cakowicie od siebie samych: od darw inteligencji, zdrowia, honoru, szlachetnych ambicji, zwycistw, sukcesw.

Mam rwnie na myli owe czyste marzenia — gdy nawet tak daleko winna si posuwa twoja decyzja — wypywajce z pragnienia szukania wycznie chway Boej i wielbienia Go. Przy takich zamiarach nasza wola musi reagowa jasno i zdecydowanie: Panie, pragnbym tego czy tamtego, jednake wtedy tylko, kiedy Tobie si to podoba, w przeciwnym razie do czego byoby mi to potrzebne? W ten sposb zadamy miertelny cios egoizmowi i prnoci, ktre gnied si w kadym sercu i uzyskamy prawdziwy pokj naszych dusz; w miar bowiem jak dusza odrywa si od siebie samej, coraz gbiej i mocniej zanurza si w objciach Boga.

Aby upodobni si do Chrystusa, serce musi by cakowicie wolne od przywiza. Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje. Bo kto chce zachowa swoje ycie, straci je, a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je. C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis? A wity Grzegorz dodaje: Nie wystarczy y w oderwaniu si od rzeczy, jeeli nie oderwiemy si nadto od siebie samych. Ale (...) dokd wwczas zwrcimy si poza samymi sob? A kto to si czego wyrzeka, jeeli pozostawia sobie siebie samego?

Musicie jednak wiedzie, e inna jest nasza sytuacja jako ludzi popadych w grzech, a inna jako uksztatowanych przez Boga. Zostalimy stworzeni na jeden sposb, a yjemy na drugi sposb z powodu siebie samych. Wyrzeczmy si zatem siebie pod tym wzgldem, jakimi stalimy si przez grzech, a zachowajmy siebie samych tak, jak zostalimy uksztatowani przez ask. W ten sposb ten, kto by pyszny, a po nawrceniu si do Chrystusa staje si pokorny, wwczas wyrzeka si samego siebie; jeeli kto rozpustny zmienia swe ycie na cnotliwe, rwnie wyrzeka si siebie takim, jakim by przedtem; jeeli chciwiec przestanie poda i miast przywaszcza cudz wasno, zaczyna by szczodrym w tym wszystkim, co posiada, z pewnoci wyrzek si siebie samego.


Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny