Josemaría Escrivá Obras
111

Czy powodowany wit, pen czci ciekawoci nie zastanawiae si nigdy nad tym, jak Jezus da wyraz swej nieogarnionej Mioci? Znowu odpowiada nam na to wity Pawe: On, istniejc w postaci Boej (...) ogooci samego siebie, przyjwszy posta sugi, stawszy si podobnym do ludzi. Dzieci moje, moemy tylko z pen zdumienia wdzicznoci stan przed t tajemnic, ktra uczy nas, e ca moc, cay majestat, nieskoczon pikno i harmoni Bo, niezmierzon gbi swego bogactwa, co wicej, samego siebie ukry Bg w czowieczestwie Jezusa Chrystusa, aby nam suy. Wszechmogcy postanawia na pewien czas przymi swoj chwa, aby swoim stworzeniom uatwi zbawcze spotkanie z Odkupicielem.

wity Jan Ewangelista pisze, e Boga nikt nigdy nie widzia. Ten Jednorodzony Bg, ktry jest w onie Ojca o Nim pouczy, kiedy pojawi si przed zdumionymi oczyma ludzi: najpierw jako nowo narodzony w Betlejem; potem jak dziecko podobne do wszystkich; dalej, w wityni, jako roztropny, peen bystroci chopiec; i wreszcie w owej ukochanej i pocigajcej postaci Nauczyciela, ktry porusza serca otaczajcych Go w entuzjazmie tumw.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny