Josemaría Escrivá Obras
11

Pozwlcie na krtk dygresj, ktra wie si z tym, co powiedziaem. Nie pytaem nigdy nikogo z tych, ktrzy si do mnie zbliyli, jakie s jego pogldy polityczne — to mnie w ogle nie interesuje! Przez t zasad postpowania chc podkreli co bardzo istotnego dla Opus Dei, ktremu z aski i miosierdzia Boego powiciem si cakowicie, aeby suy Kocioowi witemu. Temat polityki nie interesuje mnie, gdy jako chrzecijanie cieszycie si w kwestiach o charakterze politycznym, spoecznym, kulturalnym, etc. pen wolnoci, wraz ze zwizan z tym odpowiedzialnoci. Jedyne granice to te stawiane przez Urzd Nauczycielski Kocioa. I tylko wtedy, gdybycie przekroczyli te granice, budzioby to m trosk — ze wzgldu na dobro waszych dusz; dopiero wtedy musiabym was jasno upomnie, wskazujc sprzeczno midzy wyznawan przez was wiar a waszym dziaaniem. Tego witego szacunku dla waszej opcji, o ile nie oddala was ona od prawa Boego, nie rozumiej ci, ktrzy nie znaj prawdziwego pojcia wolnoci, jak dla nas zdoby Chrystus na Krzyu, qua libertate Christus nos liberavit. Nie rozumiej tego sekciarze z jednego i drugiego kraca. Jedni staraj si narzuci swoje pogldy w sprawach doczesnych niczym dogmaty, drudzy degraduj czowieka, wystawiajc wiar na najzuchwalsze bdne interpretacje.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny