Josemaría Escrivá Obras
103

Kiedy si zblia chwila Jego Mki, Jezus, chcc okaza swoj krlewsk godno, w sposb obrazowy, triumfalnie wkracza do Jerozolimy na ole! Byo bowiem napisane, e Mesjasz mia by krlem pokory: Powiedzcie Crze Syjoskiej: Oto Krl twj przychodzi do ciebie agodny, siedzcy na osioku, rebiciu olicy.

Wreszcie przy Ostatniej Wieczerzy, kiedy uczniowie ponownie kcili si o to, kto z ich grona jest najwikszy, Chrystus przystpuje do poegnania si z nimi. Jezus wsta od wieczerzy i zoy szaty. A wziwszy przecierado nim si przepasa. Potem nala wody do miednicy. I zacz umywa uczniom nogi i ociera przecieradem, ktrym by przepasany.

Raz jeszcze naucza wasnym przykadem, czynem. Jezus przyklka przed uczniami dyskutujcymi z pychy i prnoci i peni rol sugi! Potem, kiedy wraca do stou, mwi im: Czy rozumiecie, co wam uczyniem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem” i "Panem”, i dobrze mwicie, bo nim jestem. Jeeli wic Ja, Pan i Nauczyciel, umyem wam nogi, to i wycie powinni sobie nawzajem umywa nogi. Porusza mnie do gbi ta delikatno naszego Pana. Nie mwi bowiem: Skoro nawet Ja tak czyni, o ile bardziej wy powinnicie tak postpowa. Nie! Staje na tej samej paszczynie, co oni. Nie zmusza ich, ale z mioci gani ich brak wielkodusznoci.

Rwnie nam, jak owym pierwszym Dwunastu, moe podpowiada i nieustannie podpowiada: Exemplum dedi vobis — daem wam przykad pokory. Staem si sug, bycie umieli suy wszystkim ludziom z sercem agodnym i pokornym.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny