Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 678: Dzięki nauczaniu Pawłowemu wiemy, że mamy odnowić ....
• Punkt 679: Dlaczego nie spróbujesz przekształcić w służbę Bog....
• Punkt 680: Wszystkie stworzenia i każde z nich z osobna, wszy....
• Punkt 681: Jesteśmy zobowiązani do pracy, i to do p....
• Punkt 682: Powinniśmy zdobyć dla Chrystusa wszystkie szl....
• Punkt 683: Kiedy naprawdę praktykuje się miłość, nie ma ....
• Punkt 684: Jakakolwiek działalność — bardzo ważna l....
• Punkt 685: Pracuj zawsze i we wszystkim z poświęceniem, ....
• Punkt 686: Odpowiedź na łaskę polega również na wierno&#....
• Punkt 687: Nie należy zapominać, że praca po ludzku godna, sz....
• Punkt 688: Jezus, nasz Pan i Wzór, rosnąc i żyjąc j....
• Punkt 689: Podziwiaj dobroć naszego Ojca, Boga: czyż nie nape....
• Punkt 690: Córko moja, która założyłaś rodzinę, chciałby....
• Punkt 691: Wzrusza mnie, że Apostoł określa chrześc....
• Punkt 692: W swoich rozmowach z tyloma małżeństwami powtarzam....
• Punkt 693: Nie bój się kochać innych dusz ze względu na Niego....
• Punkt 694: Coepit facere et docere — zaczął ....
• Punkt 695: Chrześcijaninie! Masz obowiązek być przy....
• Punkt 696: Jesteś tak wymagający wobec innych. Chce....
• Punkt 697: Spełniaj wszystkie swoje obowiązki obywatelsk....
• Punkt 698: Jeśli naprawdę chcemy uświęcić pracę, mu....
• Punkt 699: Niech twoja miłość bliźniego będzie uprz....
• Punkt 700: Ta praca wykonana połowicznie jest tylko karykatur....
• Punkt 701: Jeśli twierdzisz, że chcesz naśladować C....
• Punkt 702: Praca zawodowa — również praca w domu jest za....
• Punkt 703: Pan chciał, abyśmy jako Jego dzieci, które ot....
• Punkt 704: Powinieneś być czujny, żeby twoje sukcesy zaw....
• Punkt 705: Chrześcijańska odpowiedzialność w pracy ....
• Punkt 706: Jaką szkodą jest zabijanie czasu, który ....
• Punkt 707: Ponieważ wszystkie uczciwe zawody mogą i powi....
• Punkt 708: Z ukrytego życia Jezusa powinieneś wycią....
• Punkt 709: Stawiaj czoła problemom tego świata w duchu n....
• Punkt 710: Bóg, nasz Pan, pragnie, abyś był święty ....
• Punkt 711: Rozwijaj swoje szlachetne ludzkie cechy. Mogą....
• Punkt 712: Potrzebujesz formacji, bo powinieneś mieć głę....
• Punkt 713: Poprzez swoją pracę zawodową, realizowan....
• Punkt 714: Jako chrześcijanin masz obowiązek działa....
• Punkt 715: My, dzieci Boże, tacy sami obywatele jak inni, pow....
• Punkt 716: Z poczuciem głębokiej pokory — silni imieniem....
• Punkt 717: W wolności i zgodnie ze swoimi upodobaniami l....
• Punkt 718: Staraj się, by instytucje i struktury ludzkie, w k....
• Punkt 719: Obowiązkiem chrześcijanina i obywatela, ....
• Punkt 720: Należy śmiało przeciwstawiać się tym wiod....
• Punkt 721: W imię obiektywizmu i w celu zapobieżenia dalszemu....
• Punkt 722: Dziś nasza Matka, Kościół święty, j....
• Punkt 723: Z racji swojej pozycji zwyczajnego obywatela, wła&....
• Punkt 724: Dziecko Boże — ty! — nie powinno się lęk....
• Punkt 725: Wszystko z miłości! Oto droga święto"....
• Punkt 726: Jako chrześcijanin, w granicach wyznaczonych ....
• Punkt 727: Kiedy musisz wydawać polecenia, nie upokarzaj: pos....
• Punkt 728: To zrozumiałe, że musisz posługiwać się ziemskimi ....
• Punkt 729: Planować wszystko? — Wszystko! — powiedz....
• Punkt 730: Powinieneś pracować z takim nadprzyrodzonym s....
• Punkt 731: Dzieła podejmowane w służbie Boga nigdy nie id....
• Punkt 732: Czy nie cieszy cię możliwość odczuwania z tak....
• Punkt 733: Szczera pobożność, prawdziwa miłość do B....
• Punkt 734: Wielokrotnie zwracano uwagę na niebezpieczeństwo u....
• Punkt 735: Walka wewnętrzna nie oddala nas od naszych doczesn....
• Punkt 736: Twoje życie nie polega na powtarzaniu takich samyc....
• Punkt 737: W każdym dniu czyń wszystko to, co możesz, aby poz....
• Punkt 738: Nigdy nie podzielę opinii — choć ją szan....
• Punkt 739: Osoba prawdziwie pobożna, bez dewocji, wypełnia sw....
• Punkt 740: Nasza godność dzieci Bożych prowadzi nas ....
• Punkt 741: Dobre złoto i diamenty znajdują się w głębi z....
• Punkt 742: W swoim zwykłym postępowaniu potrzebujemy mocy prz....
• Punkt 743: W twoim życiu, jeśli tak postanowisz, wszystk....
• Punkt 744: Pracuj z radością, w pokoju, w obecno....
• Punkt 745: Powinieneś przez cały dzień prowadzić cią....
• Punkt 746: Staraj się, by stamtąd, z twojego miejsca pra....
• Punkt 747: Pewien kapłan w ten sposób przygotowywał się do od....
• Punkt 748: Otrzymałeś Boże wezwanie do pójścia konk....
• Punkt 749: Nie trać nigdy sprzed oczu nadprzyrodzonego celu. ....